Giới thiệu chung

Quỹ hỗ trợ Hợp tác tri thức Vương quốc Anh và Đông Nam Á (UAKP) là chương trình liên kết giữa Hội đồng Anh và Bộ Ngoại giao Anh, bắt đầu từ năm 2013. Mục tiêu chung của Quỹ hỗ trợ UKAP là tăng cường các chương trình liên kết về giáo dục, nghiên cứu và đổi mới giữa 2 bên. 

Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của Quỹ hỗ trợ UAKP là mở rộng giáo dục, nghiên cứu và đổi mới giữa Vương quốc Anh và các nước Đông Nam Á nhằm khai thác thế mạnh hàng đầu của Vương quốc Anh về năng lực giảng dạy, và mở rộng khả năng sử dung tiếng Anh trong khu vực. Mục tiêu hang đầu là tạo nên sự lựa chọn đối tác Vương quốc Anh cho các nước Đông Nam Á để phát triển năng lực giảng dạy và nghiên cứu chất lượng.

Các trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam và Vương quốc Anh có thể nộp hồ sơ. Những dự án có sự tham gia của chính phủ và/hoặc doanh nghiệp từ Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ có lợi thế. 

Hình thức hợp tác

Quỹ hỗ trợ cho các hoạt động đang diễn ra trong khu vực cũng như khuyến khích dự án mới tại các khu vực đang có mối quan hệ hợp tác.

Các hình thức nhận được hỗ trợ:

  1. Cải cách giáo dục: nhằm hỗ trợ cho chương trình Cải cách Giáo dục Đại học và quốc tế hóa giáo dục đại học của các trường đại học Việt Nam và Vương quốc Anh
  2. Giáo dục xuyên quốc gia: thực hiện các chương trình giáo dục xuyên quốc gia theo hình thức:

- Thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục Vương quốc Anh qua cơ sở ở nước ngoài

- Thực hiện giảng dạy chương trình lấy bằng cấp của Vương quốc Anh qua các chương trình hợp tác với các trường đại học nước ngoài

- Giảng viên của Vương quốc Anh thực hiện giảng dạy/huấn luyện tại các trường nước ngoài

3.   Phát triển hợp tác trong nghiên cứu và phát triển: trong những lĩnh vực là thế mạnh của Vương quốc Anh và cũng là nhu cầu phát triển của các nước trong khu vực Đông Nam Á như: phát triển bền vững, đối mới, sức khỏe và khoa học đời sống, công nghệ nông nghiệp và thay đổi khí hậu. 

Đối tượng nộp hồ sơ

Các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp ở Việt Nam và Vương quốc Anh có thể nộp hồ sơ.

Các tổ chức khác thuộc khu vực Đông Nam Á có đối tác với Vương quốc Anh và Việt Nam sẽ có lợi thế.

Nguồn quỹ

Tổng quỹ có giá trị là 30,000 (ba mươi ngàn bảng Anh). Các đơn vị có thể hỗ trợ một phần hoặc hỗ trợ tối đa từ nguồn quỹ. Các đơn vị cần phải đóng góp tối thiểu 50 phần trăm vốn đối ứng cho toàn dự án theo hình thức tiền mặt. Số vốn đối ứng này cần được chuyển vào tài khoản Hội đồng Anh cho các thủ tục hành chính.

Vốn đối ứng là đóng góp của đơn vị nộp hồ sơ để đảm bảo kết quả và tính bền vững của dự án. Đây không phải là thu nhập của Hội đồng Anh. Toàn bộ ngân sách cho dự án (50% từ Hội đồng Anh, 50% vốn đối ứng) sẽ được sử dụng để thực hiện dự án.

Đánh giá hồ sơ

Các hồ sơ sẽ được xem xét và đánh giá bởi một hội đồng, dựa theo các tiêu chí và một bảng điểm thống nhất

Những tiêu chí để đánh giá hồ sơ bao gồm:

-       Mức độ hồ sơ đáp ứng mong đợi của dự án về mục tiêu, hình thức, ưu tiên, sự phù hợp và tính khả thi

-       Sự hỗ trợ của ban quản lý từ các đơn vị tham gia nộp hồ sơ

-       Mức độ tiềm năng về tác động mà dự án mang lại không chỉ cho các đơn vị tham gia dự án

-       Số người và đơn vị sẽ được ảnh hưởng bởi dự án trong suốt thời gian thực thi dự án

-       Tiềm năng về tính bền vững của dự án sau khi nguồn quỹ kết thúc

-       Đề xuất về việc quản lý dự án và ngân sách cho dự án

-       Sự tham gia của chính phủ và/hoặc doanh nghiệp từ Vương quốc Anh hoặc Việt Nam (sẽ là một lợi thế)

-       Sự tham gia của từ quốc gia thuộc Đông Nam Á là một lợi thế.

-       Khả năng đóng góp 50 phần trăm vốn đối ứng theo hình thức tiền mặt cho dự án.

Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ có thể được nộp từ các đơn vị giáo dục hay doanh nghiệp. Hồ sơ cần nêu rõ đối tác phụ trách chính và việc phân phối nguồn quỹ qua kế hoạch hoạt động và thời gian cụ thể

Các đơn vị nộp hồ sơ cần hoàn tất đề xuất dự án (Form 1) và nộp về cho Hội đồng Anh. Nếu đề xuất dự án được duyệt, các đơn vị nộp hồ sơ cần điền hồ sơ đầy đủ (Form 2).  Trong trường hợp đơn vị nộp hồ sơ bao gồm nhiều đơn vị, hồ sơ cần được nộp bởi đối tác chính.

Hồ sơ sẽ được đánh giá theo 2 vòng, và theo thời gian như trong mục dưới đây

Mốc thời gian quan trọng

Vòng 1 Vòng 2  
1 tháng 7, 2014 Thông báo dự án 
1 tháng 8, 2014 1 tháng 10, 2014 Nộp hồ sơ đề xuất sơ lược dự án
23 tháng 8, 2014 22 tháng 10, 2014 Nộp hồ sơ hoàn chỉnh
30 tháng 8, 2014  30 tháng 10, 2014 Thông báo chấp thuận và làm thỏa thuận
30 tháng 9, 2014  30 tháng 11, 2014 Thực hiện việc chuyển vốn đối ứng, và giải ngân ngân sách lần 1. Dự án bắt đầu khởi động. 
28 tháng 2, 2015 Nộp báo cáo giữa kỳ, và Hội đồng Anh đánh giá về việc giải ngân ngân sách lần 2

Nộp hồ sơ

Hồ sơ đề xuất sơ lược và hồ sơ đầy đủ cần được hoàn tất và gởi qua email theo thời hạn trên

Nguyễn Thu Giang

Quản lý chương trình Giáo dục Đại học

T: +84 (0)4 3728 1926 

E: giang.nguyen@britishcouncil.org.vn