This year's conference will be held in Berlin, Germany © Canadastock // Shutterstock
Hội thảo năm 2019 sẽ được tổ chức tại Berlin, Germany © Canadastock // Shutterstock

Going Global là chương trình hội nghị của Hội đồng Anh dành cho các nhà lãnh đạo giáo dục thế giới bàn luận về tương lai của giáo dục sau phổ thông và đại học.

Thứ Hai ngày 13 đến thứ Tư ngày 15 tháng Năm năm 2019, Berlin, Đức

Chủ đề năm nay là Ngoại giao tri thức và thế giới số: giáo dục đại học quốc tế có vai trò gì không? 

Thế giới số khi làm thay đổi xã hội đã mang đến vô vàn cơ hội và những rủi ro đáng kể. Những kỹ thuật và nền tảng mới đang cách mạng hóa cách kiến thức được tạo ra, truy cập và sử dụng trên toàn cầu. Giải pháp cho nhiều thử thách to lớn của thế giới ngày càng trong tầm tay. Tốc độ và mức độ thay đổi cũng đang gây trở ngại cho các thị trường lao động và các mô hình kinh doanh, làm thay đổi nhanh chóng bản chất của các công việc và kỹ năng cần thiết. Trong khi các kỹ thuật đang tạo ra những cơ hội lớn và mang lại thịnh vượng, nhiều vấn đề vẫn chưa được đề cập, đào sâu sự bất bình đẳng và phân chia xã hội.

Trong lịch sử, giáo dục đại học quốc tế đóng vai trò duy nhất là nhà kiến tạo tri thức toàn cầu, nhà phát triển kỹ năng cấp độ cao và là điểm tựa mạnh mẽ của xã hội địa phương và toàn cầu. Tuy nhiên, trong một thế giới tương lai hoàn toàn khác, giáo dục đại học quốc tế sẽ liên quan như thế nào và có thể đóng góp những gì? 

Hội nghị

Hội nghị mang lại cơ hội đặc biệt nhằm chia sẻ tri thức

  • Kết nối các chương trình của địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu
  • Mang lại một mạng lưới toàn cầu cho các nhà lập sách và thực thi chính sách trong lĩnh vực giáo dục quốc tế
  • Hỗ trợ quá trình đưa ra chính sách với những bằng chứng cụ thể từ kết quả các nghiên cứu và các chương trình đàm thoại chính sách trong các khu vực
  • Hỗ trợ tính lãnh đạo tiên phong trên toàn cầu.

Đại biểu nào nên tham dự?

Chúng tôi mong muốn đón chào các quý vị là hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, chuyên viên tư vấn, bộ trưởng hoặc đại diện chính phủ, nhà báo hoặc các nhà chính sách và chiến lược, hoặc các tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. 

Going Global 2019 hiện đang mở cổng đăng ký – hãy đăng ký trễ nhất là Thứ Sáu ngày 22 tháng Ba để được nhận mức phí ưu đãi.

Thông tin liên quan