Hội nghị Going Global 2019

Going Global là hội nghị giáo dục quan trọng hàng năm của Hội đồng Anh dành cho các lãnh đạo giáo dục quốc tế tranh luận về tương lai của giáo dục sau phổ thông và đại học.

Going Global 2019 sẽ được tổ chức từ 13 đến 15 tháng Năm năm 2019, và Hội đồng Anh hiện đang mời các lãnh đạo giáo dục đại học đăng ký bài phát biểu tại hội nghị. 

Chủ đề của Going Global 2019 là ‘Ngoại giao tri thức và thế giới số: giáo dục đại học quốc tế có vai trò gì không?’

Hội nghị sẽ tranh luận về vai trò của giáo dục đại học quốc tế theo mô hình này, tập trung vào chính sách và ống kính thực tiễn, ở bốn vai trò:

  • tạo ra kiến thức toàn cầu
  • phát triển những kỹ năng ở cấp độ cao
  • gắn kết xã hội toàn cầu và đưa ra giải pháp
  • trở thành lãnh đạo và đối tác của thế giới ở tương lai

Quý vị vui lòng tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn bên dưới để có thông tin về hình thức các phiên họp, loại hình bài phát biểu, các tiêu chí đánh giá bài đăng ký phát biểu, v..v., và tám câu hỏi quan trọng cần cân nhắc khi đăng ký bài phát biểu.

Hãy nộp bài đăng ký từ bây giờ, và tham gia bàn luận với các nhà lãnh đạo giáo dục đại học có cùng tư tưởng tại Going Global 2019.

Thời hạn nộp đăng ký là 10 tháng 10 năm 2018.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ going.global@britishcouncil.org hoặc phi.phan@britishcouncil.org.vn 

Xem thêm