Teacher recruitment

Chuỗi hội thảo trực tuyến chia sẻ thành công Chương trình hợp tác giáo dục đại học Vương quốc Anh Việt Nam – đẩy mạnh hợp tác bền vững trong tương lai

Từ năm 2018, Hội đồng Anh tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET) khởi xướng Chương trình hợp tác giáo dục đại học Vương quốc Anh Việt Nam (UK Vietnam Higher Education Partnership  (UK-VN HEP) nhằm đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học (HEP) thông qua dự án hơp tác hướng đến đạt được các mục tiêu chung trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục đại học. Chương trình UK-VN HEP giai đoạn 2018-2020 đã thành công hỗ trợ 12 dự án hợp tác giữa 17 trường đại học của UK với 40 trường đại học Việt Nam. Các dự án hợp tác đã xây dựng và phát triển được nhiều mô hình/kinh nghiệm hay. Để giúp nâng cao giá trị của các kết quả đã đạt được, Hội đồng Anh sẽ tổ chức chuỗi các tọa đàm trực tuyến để các kết quả dự án được chia sẻ đến nhiều người quan tâm. Tọa đàm cũng tạo cơ hội để các chuyên gia trao đổi về những vẫn đề được nhiều người quan tâm hiện nay trong giáo dục đại học và sự phù hợp áp dụng các kết quả/kinh nghiệm thành công trong bỗi cảnh hậu Covid.

Chuỗi hội thảo hướng đến:

 • Đẩy mạnh sự tham gia và hợp tác của các tổ chức giáo dục đại học của Vương quốc Anh và Việt Nam trong và sau dịch Covid-19
 • Khuyến khích sáng tạo trong phát triển hợp tác giáo dục đại học và định hướng chương trình UK-VN HEP 

Chủ đề số 2: Áp dụng công cụ đảm bảo chất lượng của Vương quốc Anh tại Việt Nam và các vấn đề đảm bảo chất lượng trong chương trình liên kết đào tạo trực tuyến

Thời gian: 09h30–10h30 (Vương quốc Anh), hoặc 15h30–16h30 (Việt Nam), Thứ Sáu ngày 24 tháng Bảy năm 2020

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams

Mục tiêu

 • Chia sẻ công cụ và khung hướng dẫn giúp thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của sinh viên và trao đổi về sự phù hợp trong áp dụng tại Việt Nam
 • Trao đổi về những vấn đề đảm bảo chất lượng trong bối cảnh mở rộng thực hiện đào tao trực truyến trong các chương trình liên kết

Chương trình (Nhấn vào đường link để xem bài trình bày bằng tiếng Anh)

Thời gian  Hoạt động
15h30

Phát biểu chào mừng đại biểu và giới thiệu chương trình

 • Hoàng Vân Anh, Giám đốc các chương giáo dục và xã hội, Hội đồng Anh tại Việt Nam
15h35

Trường đại học Cardiff Metropolitan (CardiffMet) và trường đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tài liệu hướng dẫn về huy động sự tham gia của sinh viên để giúp thúc đẩy chất lượng dạy và học – công cụ đảm bảo chất lượng được xây dựng thông qua dự án hợp tác giữa hai trường

 • TS. Niki Bolton, Phụ trách Chiến lượng và marketing, Khoa Quản lý, Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh
 • Liz Britton, Phụ trách Đánh giá Chất lượng, Phòng Phát triển chất lượng, Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh
 • TS. Đàm Sơn Toại, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam
15h45 Hỏi và đáp
15h55

Mô hình sáng tạo mới trong hợp tác liên kết đào tạo trong tương lai – nâng cao chất lượng và năng lực đáp ứng với thay đổi

 • TS. Fabrizio Trifiro, Phụ trách Đánh giá Chất lượng, Trung tâm thông tin công nhận văn bằng Vương quốc Anh
16h00

Thảo luận

Hợp tác liên kết đào tạo và mô hình thực hiện đào tạo qua trực tuyến – xu hướng trong tương lai

Tọa đàm về các vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng  và thách thức khi triển khai thực hiện đào tạo trực tuyến/ đào tạo kết hợp giữa trực tuyến và đào tạo tại chỗ các chương trình liên kết:

 • Đào tạo hướng đến người học và sự tham gia của người học
 • Phương pháp sư phạm và thiết kế khóa học
 • Đánh giá và tính liêm chính về học thuật
 • Thực hành và thí nghiệm/ kiến tập trong chương trình đào tạo
 • So sánh thamm chiếu các khung đảm bảo chất lượng áp dụng đánh giá chương trình liên kết đào tạo giữa các nước
 • Công nhận văn bằng chương trình liên kết có thực hiện đào tạo trực tuyến.
Diễn giả:
 • TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc, Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • TS. Niki Bolton, Phụ trách Chiến lượng và marketing, Khoa Quản lý, Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh
 • Liz Britton, Phụ trách Đánh giá Chất lượng, Phòng Phát triển chất lượng, Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh
 • TS. Đàm Sơn Toại, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam
 • TS. Fabrizio Trifiro, Phụ trách Đánh giá Chất lượng, Trung tâm thông tin công nhận văn bằng Vương quốc Anh, Vương quốc Anh
 • TS. Susan Matthews, Giảng viên cao cấp, Khoa Dược, Đại học East Anglia, Vương quốc Anh
16h30 Kết thúc
 • UK VN HEP 24Jul webinar TNE and QA key takeaways (Adobe PDF 133KB)