©

British Council

Song song với Hội nghị Going Global 2017 tại London trong tháng năm vừa qua, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Bùi Văn Ga, Thứ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã có buổi họp song phương với Tiến sĩ Christopher Rodrigues CBE, Chủ tịch Hội đồng Anh toàn cầu, Dame Julia Goodfellow, Chủ tịch Tổ chức các trường đại học Vương quốc Anh (UUK), và Tiến sĩ Vivienne Stern, Giám đốc Tổ chức quốc tế, Tổ chức các trường đại học Vương quốc Anh (UUKi).

Tại cuộc họp họ trao đổi về cải cách giáo dục Việt Nam trong các lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục đại học, đầu tư nghiên cứu sáng tạo và giáo dục STEM nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0, đổi mới giáo dục phổ thông, học bổng, đào tạo giáo viên và tiếng Anh. Đồng thời, Hội đồng Anh cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện Khung Trình độ Quốc gia, nghiên cứu và sáng tạo, hợp tác đối tác giáo dục giữa các trường đại học Việt Nam, Vương quốc Anh và các hoạt động đối thoại chính sách giáo dục.

Tiếp theo cuộc họp và biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội đồng Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, và UUKi ký kết năm 2015 tại London, năm 2017 và 2018 dự kiến sẽ có nhiều hoạt động và chương trình hợp tác hơn nữa giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.