©

British Council

Về quốc tế hóa giáo dục đại học

Các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu của Hội đồng Anh hướng đến việc đề cao nền giáo dục toàn cầu và đẩy mạnh tinh thần công dân toàn cầu. Chúng tôi thúc đẩy hoạt động này bằng cách kết nối các chuyên gia đang làm việc tại Vương quốc Anh trong lĩnh vực giáo dục đại học với các đối tác tương tự tại Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi kết nối các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ sở đào tạo giáo dục đại học của cả hai nước. Hội đồng Anh hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cá nhân và các Bộ tại Việt Nam, Vương quốc Anh và toàn cầu để chia sẻ những ví dụ tiêu biểu nhằm giúp phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực: 

 • Chính sách
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Việc làm và phát triển sự nghiệp
 • Nghiên cứu học thuật 

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Quốc tế hóa Giáo dục đại học hỗ trợ quá trình cải cách giáo dục quốc gia tại Việt Nam và đưa yếu tố quốc tế vào chương trình dạy và học trong các trường đại học và cao đẳng. Trong chương trình này chúng tôi: 

 • hợp tác với với các Bộ và đối tác của Vương quốc Anh để xây dựng chiến lược, chính sách và thực tiễn nhằm phát triển nguồn nhân lực cần thiết cho sự phát triển của Việt Nam tiến tới một nền kinh tế tri thức.
 • khuyến khích các thảo luận, trao đổi trong nước và quốc tế về những vấn đề và thách thức của giáo dục đại học
 • hỗ trợ các chính sách của Chính phủ hướng tới tăng thêm việc làm và tăng trưởng kinh tế thông qua nền giáo dục để phản ánh chân thực nhu cầu của các nhà tuyển dụng
 • hỗ trợ và tham gia vào các mạng lưới phát triển chuyên môn khuyến khích chia sẻ thông tin và đối thoại.   

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Hoạt động của chúng tôi trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục đại học bao gồm:

 • Đối thoại chính sách toàn cầu và giáo dục: Chúng tôi giúp các nhà giáo dục từ vương quốc Anh và trên khắp thế giới xác định các chủ đề nòng cốt và các vấn đề để trao đổi và tranh luận. Mục đích là nhằm xây dựng các chính sách và thực tiễn tốt hơn để tạo ảnh hưởng tới các nhà lãnh đạo giáo dục và các nhà hoạch định chính sách. Công việc của chúng tôi bao gồm cả việc tổ chức các hội nghị tại Việt Nam và trên toàn cầu.
 • Hợp tác đối tác kinh tế tri thức: Chúng tôi tin tưởng mô hình hợp tác đối tác giữa các cá nhân từ các nước và nền văn hóa khác nhau là cùng có lợi cho tất cả các bên tham gia. Do đó, chúng tôi tạo cơ hội và khuyến khích các hợp tác đối tác quốc tế thông qua việc giới thiệu các cơ sở đào tạo hàng đầu của Vương quốc Anh vào Việt Nam, cũng như hỗ trợ các nhà giáo dục Việt Nam sang thăm quan và học tập tại Vương quốc Anh. 
 • Các dịch vụ chúng tôi cung cấp trong lĩnh vực tiếp thị giáo dục quốc tế: Hội đồng Anh Việt Nam cung cấp một gói các dịch vụ chuyên nghiệp giúp các cơ sở giáo dục đạt được kết quả tốt nhất từ các hoạt động tiếp thị quốc tế của họ. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về từng loại hình dịch vụ, xin mời ghé thăm trang web của chúng tôi, trang các dịch vụ tiếp thị giáo dục quốc tế của Hội đồng Anh. 

Chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của Hội đồng Anh sẽ giúp các đối tác đạt được mục đích của họ trong công cuộc quốc tế hóa giáo dục bậc đại học.

NHỮNG HỖ TRỢ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể hợp tác với các bạn nhằm:

 • chia sẻ các bài học và trải nghiệm về cải cách và quốc tế hóa giáo dục với sự tham gia của các nhà lãnh đạo giáo dục toàn cầu
 • giúp bạn tìm tiếp cận những đối tác của Vương quốc Anh phù hợp nhất để cùng hợp tác
 • quảng bá các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh
 • cung cấp thông tin về các cơ hội hợp tác và các nguồn quĩ của chính phủ.