Các hoạt động, chương trình và sự kiện về quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam được tổ chức quanh năm. Hãy tham khảo thêm thông tin dưới đây và cùng tham gia.

Các hoạt động cụ thể