Trung tâm nghiên cứu Vương quốc Anh và Đông Nam Á được thành lập từ quỹ hỗ trợ của Hội đồng Anh, Đại học Aston và Đại học Đà Nẵng từ tháng 11 năm 2013, và hoạt động dưới sự điều hành của Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh (VNUK IREE) , và dự kiến sẽ hoạt động tự chủ sau 3 năm. Mục tiêu chung của trung tâm là tạo nên một cộng đồng nghiên cứu truyền cảm hứng trong khu vực. 

Trung tâm hướng đến: 

1. phát triển những kết nối đầu tiên giữa các nhà nghiên cứu Vương quốc Anh và Việt Nam trong năm đầu tiên

2. xây dựng vững chắc hơn những kết nối ban đầu để gắn kết chặt chẽ hơn các nhà nghiên cứu có cùng nguyện vọng và mong muốn nghiên cứu trong năm thứ hai

3. xây dựng năng lực cho các ứng viên tiến sĩ, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp và khu vực Đông Nam Á, tổ chức các hội nghị quốc gia vá quốc tế, và tìm nguồn quỹ để đảm bảo hoạt động sau này trong năm thứ ba hoạt động.