“Kết nối toàn cầu, tác động địa phương: Xây dựng kỹ năng, tri thức cho thế kỷ 21 và tạo ảnh hưởng tích cực cho xã hội”

Malaysia, 2–4 tháng 5 năm 2018

Going Global là hội nghị dành cho các nhà lãnh đạo giáo dục quốc tế thảo luận về tương lai của giáo dục đại học và sau phổ thông. 

  • Mang lại một diễn đàn đặc biệt về chia sẻ tri thức
  • Kết nối các chương trình địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu
  • Mang lại một mạng lưới toàn cầu cho các nhà hoạch định và thực thi chính sách trong lĩnh vực giáo dục quốc tế
  • Hỗ trợ việc đưa ra quyết định về chính sách có cơ sở từ các nghiên cứu và đối thoại chính sách trong khu vực
  • Ủng hộ cho tinh thần lãnh đạo tiên phong toàn cầu

Hội nghị mong muốn chào đón các đại biểu là hiệu trưởng các trường đại học hoặc cao đẳng, cố vấn, bộ trưởng hoặc đại diện của cơ quan chính phủ, nhà báo hoặc các nhà hoạch định chính sách và chiến lược, các nhà lãnh đạo tiên phong hoặc người có tầm ảnh hưởng, và các tổ chức chuyên nghiệp và thương mại trong lĩnh vưc giáo dục quốc tế.

Mời nộp đề xuất tham luận bằng áp phích

Thời gian nộp đề xuất tham luận bằng áp phích là 12/10/2018

Chúng tôi mong nhận được các đề xuất gắn kết với chủ đề của hội nghị. Các đề xuất được chọn sẽ được trưng bày trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, được trình bày cho các đại biểu tham gia hội nghị, và được tham gia cuộc bình chọn áp phích sáng tạo và thu hút nhất. 

Xem thêm thông tin nộp đề xuất tham luận.

Liên hệ

1. Going Global Team 

2. Hội đồng Anh tại Việt Nam