Going Global 2018 “Kết nối Toàn cầu, Tác động Địa phương" - Hội nghị dành cho các nhà lãnh đạo quốc tế thảo luận về tương lai của giáo dục đại học và sau phổ thông.

Malaysia, 2–4 tháng 5 năm 2018

Going Global 2018 sẽ nhận đăng ký tham dự đến hết ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Đối tượng tham dự: các nhà hoạch định chính sách và chiến lược, các nhà lãnh đạo tiên phong hoặc người có tầm ảnh hưởng, và các tổ chức chuyên nghiệp và thương mại trong lĩnh vưc giáo dục quốc tế, và các lãnh đạo giáo dục đại học từ cấp độ phó khoa trở lên. 

Going Global 2018 sẽ tập trung thảo luận các chủ đề: 

  • kỹ năng mới cho sinh viên tốt nghiệp
  • dịch chuyển xã hội và dịch chuyển quốc tế
  • chứng minh hiệu quả tác động
  • hệ thống Giáo dục đại học của tương lai
  • những hình thức đào tạo mới.
“Năm 2018 là lần đầu tiên Going Global được tổ chức tại một nước ASEAN. Đây là một sự kiện quan trọng đối với giáo dục trong khu vực. Chính vì vậy tôi khuyến khích các trường đại học Việt Nam nên tham dự và đóng góp nội dung cho hội nghị. Đây cũng là cơ hội các trường đại học Việt Nam thiết lập hợp tác với các trường đại học trên thế giới cũng như khu vực, cũng như chia sẻ, học tập kinh nghiệm quản trị đại học, đảm bảo chất lượng, v..v.", Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Bùi Văn Ga, Nguyên Thứ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Going Global 2018: 

  • mang lại một diễn đàn đặc biệt về chia sẻ tri thức
  • kết nối các chương trình địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu
  • mang lại một mạng lưới toàn cầu cho các nhà hoạch định và thực thi chính sách trong lĩnh vực giáo dục quốc tế
  • hỗ trợ việc đưa ra quyết định về chính sách có cơ sở từ các nghiên cứu và đối thoại chính sách trong khu vực
  • ủng hộ cho tinh thần lãnh đạo tiên phong toàn cầu.