Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện thành công và thành quả của các hoạt động mang lại những tác động tích cực giúp thúc đẩy hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững giữa các đối tác của Việt Nam và Vương quốc Anh. 

Từ năm 2013, các hoạt động Quốc tế hóa giáo dục đại học của Hội đồng Anh tại Việt Nam bao gồm:

  • tổ chức và tham gia vào chín hội nghị Đàm thoại chính sách ở tầm quốc gia, khu vực và toàn cầu,
  • hỗ trợ 24 dự án hợp tác giáo dục đại học giữa Vương quốc Anh và Việt Nam,
  • tổ chức đào tạo Kỹ năng lãnh đạo và Quản lý trường đại học cho hơn 40 lãnh đạo các trường đại học tại Việt Nam.

In this section