©

Mat Wright

Bản báo cáo được thực hiện nhằm đánh giá thành tưu và bài học kinh nghiệm của 26 dự án hợp tác đối tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh với Quỹ Hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học (HEP) và Quỹ Hợp tác tri thức Vương quốc Anh và ASEAN giai đoạn 2013–16.

Các thành tựu được công nhận của dự án hợp tác Việt Nam Vương quốc Anh có thể kể đến là thành tựu trong phát triển năng lực cá nhân, năng lực nghiên cứu và tư duy khởi nghiệp; phát triển sản phẩm công nghệ cao; bài báo khoa học, v.v..   

Báo cáo cũng đề cập hai câu chuyện điển hình từ dự án Capstone và HAPIE, và đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tác động cho các dự án tương tự trong tương lai.

Vui lòng đọc chi tiết báo cáo bằng tiếng Anhtiếng Việt.

Quỹ Hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học (HEP) là một sáng kiến của Hội đồng Anh tại Việt Nam. Mục tiêu của nguồn quỹ là nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác về giáo dục, nghiên cứu và đổi mới giữa Việt Nam và Vương quốc Anh; và khai thác thế mạnh nổi bật của Vương quốc Anh về dạy và học, đổi mới và khả năng liên cứu, góp phần phát triển giáo dục, nghiên cứu và đổi mới trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

Xem thêm