Hơn 40 cán bộ lãnh đạo giáo dục và cán bộ chuyên trách về đảm bảo chất lượng từ bốn trung tâm kiểm định giáo dục của Việt Nam đã tham gia chương trình đào tạo kiểm định viên vào giữa tháng 3 năm 2017 vừa qua tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nội dung chương trình tập trung giới thiệu các khung đảm bảo chất lượng của Vương quốc Anh, kỹ năng thực hiện một chương trình đánh giá và tiến hành một cuộc họp đánh giá hiệu quả, sử dụng hiệu quả các báo cáo tự đánh giá và các bằng chứng, và cách viết báo cáo đánh giá hiệu quả.

Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho biết "Tôi học được nhiều điều từ hệ thống đánh giá kiểm định giáo dục đại học của Vương quốc Anh, bộ chuẩn rất rõ ràng chi tiết, cách thức tiến hành đánh giá kiểm định chuyên nghiệp. Tôi thấy khóa học rất hữu ích, giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng cho những người làm công tác đánh giá và kiểm định giáo dục đại học như chúng tôi."

Giáo sư Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch hội đồng đảm bảo chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội – một trong những thành viên tham gia lớp huấn luyện cho biết "Bản thân tôi học thêm được nhiều kỹ năng. Mặc dù nhiều thành viên trong lớp là những kiểm định viên có nhiều kinh nghiệm, nhưng chúng tôi vẫn học được cả kiến thức và kinh nghiệm. Tôi cũng mong là kết quả đánh giá kiểm định sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, giúp sinh viên có thể trao đổi với các trường đại học trên thế giới, hoặc được công nhận tín chỉ để giảm thời gian chuyển tiếp".

Chương trình được giảng dạy bởi Tổ chức Đảm bảo Chất lượng giáo dục đại học (QAA) của Vương quốc Anh – một tổ chức độc lập chịu tránh nhiêm quản lý và tư vấn về tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học của Vương quốc Anh.

Chương trình gắn liền với kế hoạch nâng cao công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đại học, trong đó việc xây dựng năng lực cho kiểm định viên là một trong những ưu tiên trong kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong năm 2017.

Hội đồng Anh trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học đã và đang làm việc chặt chẽ với chính phủ, các bộ ngành, trường đại học Việt Nam và các đối tác Vương quốc Anh để chia sẻ những kinh nghiệm hay nhất của Vương quốc Anh trong những lĩnh vực ưu tiên về cải cách giáo dục đại học của Việt Nam, bao gồm cả mảng đảm bảo chất lượng (giảng dạy, học tập và đánh giá có chất lượng, và gắn kết với doanh nghiệp).

Thông tin liên quan