17 nhà lãnh đạo đại học tiềm năng đến từ nhiều trường đại học trên cả nước đã cùng tham gia Khóa đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý trường Đại học tại Đà Nẵng từ 19 đến 30 tháng 10 năm 2015. 

Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý trường Đại học (HELUM) là khóa đào tạo chuyên biệt do Hội đồng Anh Việt Nam khởi xướng và phát triển với sự hỗ trợ đắc lực từ công ty Tate&Lyle, Vương quốc Anh. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao năng lực cho những nhà lãnh đạo hiện đang giữ chức vụ từ Phó khoa, Trưởng khoa  trở lên tại các trường đại học ở Việt Nam. Khóa đào tạo đồng thời cũng trang bị cho họ những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cần thiết  để họ đảm trách tốt những vai trò và nhiệm vụ mới đầy thách thức của giáo dục đại học hiện nay và trong tương lai.

Năm thứ ba triển khai tại Việt Nam, Khóa đào tạo có 17 học viên, trong đó có 6 học viên đã nhận được học bổng toàn phần và 11 học viên nhận học bổng bán phần do Hội đồng Anh và công ty Tate&Lyle tài trợ để tham dự hai học phần tại Đà Nẵng. 10  trong số họ sẽ nhận được tài trợ toàn phần hoặc một phần để tiếp tục hoàn thành học phần thứ ba tại trường Đại học Aston, Vương quốc Anh từ ngày 30 tháng 11 đến 4 tháng 12 năm 2015.

Khóa đào tạo năm nay tập trung vào các chủ đề: Thuyết trình để gây ảnh hưởng; Đào tạo lãnh đạo cấp cao; và Trải nghiệm thực tế tại Vương quốc Anh. Các học phần do  các chuyên gia Rebecca Hales, chuyên gia giảng dạy của Hội đồng Anh, Terry Hodgett, Giám đốc Trung tâm Điều hành Giáo dục,Đại học Aston Giáo sư Helen Griffiths, Phó Hiệu trưởng và các lãnh đạo cấp cao của trường Đại học Aston, Vương quốc Anh thực hiện.

Khóa Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý trường Đại học là minh chứng rõ nét cho cam kết của Hội đồng Anh trong việc hỗ trợ Chương trình cải cách giáo dục đại học (HERA) của Việt Nam cũng như hỗ trợ quá trình quốc tế hóa của các tổ chức giáo dục đại học  Việt Nam. Khóa học kỳ vọng sẽ trang bị cho học viên tham dự những kỹ năng cần thiết để họ có khả năng lãnh đạo vững chắc, thấu hiểu, triển khai thực hiện và đóng góp vào chiến lược phát triển của trường đại học nơi họ đang và sẽ công tác. Các học viên cũng sẽ được đào tạo để hiểu rõ vai trò lãnh đạo của họ, từ đó sẽ phát triển và đóng góp vào văn hóa của trường đại học.