2018 – Kỷ niệm 25 năm Hội đồng Anh tại Việt Nam - Vương quốc Anh tăng cường các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo dục đại học Việt Nam ngay từ tháng đầu năm với ba chương trình đào tạo ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Huế. 

Đại học Glasgow khởi động với chương trình đào tạo xây dựng năng lực cho trường tiểu học và phổ thông cơ sở ở TPHCM, Huế và Quảng Trị để đổi mới và phát triển chuyên môn từ ngày 13/01/2018. Chương trình tập trung vào phân tích những thử thách của Việt Nam trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển chuyên môn; xác định những kiến thức, kỹ năng và giá trị cần để thực hiện đổi mới thành công về phương pháp dạy, đánh giá, phát triển chuyên môn, và quản lý và lãnh đạo; thảo luận những hoạt động giúp thay đổi suy nghĩ và thói quen của giáo viên trong giảng dạy, trong đánh giá học sinh, và trong việc phát triển chuyên môn; và chia sẻ về vai trò của lãnh đạo trong việc đổi mới để phát triển chất lượng dạy và học, những ý tưởng và thực tiến mới trong đổi mới dành cho lãnh đạo và quản lý trường học. Chương trình cũng lên kế hoạch chuẩn bị cho giai đoạn ba của dự án – giai đoạn áp dụng nội dung huấn luyện vào thực tiễn các trường với sự tham gia hỗ trợ chuyên môn từ Đại học Glasgow và các trường đại học đối tác ở Việt Nam. Chương trình đào tạo được tổ chức và điều phối với sự phối hợp với Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia TPHCM) , Đại học Sư phạm Huế và Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Trong tuần 16–20/01/2018, Đại học Coventry và Khoa Hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện chương trình huấn luyện chuyên gia đào tạo về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp. Chương trình tập trung đào tạo cho đội ngũ cán bộ giảng viên các ngành kỹ thuật kiến thức về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, và kỹ năng giảng dạy lĩnh vực này cho các sinh viên ngành kỹ thuật. Hoạt động này là một phần trong dự án “Phát triển khóa học về hệ sinh thái Khởi nghiệp cho ngành Kỹ thuật Hóa tại Việt Nam”.

Từ 21–24/01/2018, Đại học Queens Belfast và Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng, Đại học Xây dựng cùng tổ chức tuần lễ đẩy mạnh ứng dụng BIM (Building Information Modelling) – Mô hình thông tin công trình với các hoạt động đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn BIM, đào tạo đội ngũ thực hiện BIM và hội thảo BIM thông tin về chính sách và chia sẻ kinh nghiệm BIM từ doanh nghiệp. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Phát triển nguồn nhân lực BIM ở Việt Nam qua các chương trình đào tạo chuyên môn và hợp tác bền vững với doanh nghiệp.”

Các hoạt động đều nằm trong khuôn khổ các dự án được hỗ trợ bởi Hội đồng Anh qua nguồn Quỹ Hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học (HEP). Mục tiêu của Quỹ HEP hướng đến việc mở rộng và tăng cường chương trình hợp tác của các trường đại học Việt Nam và Vương quốc Anh; chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh; và hỗ trợ nâng cao năng lực cho trường đại học Việt Nam nhằm đáp ứng các mục tiêu đổi mới giáo dục đại học của Việt Nam. Các lĩnh vực ưu tiên của Quỹ HEP là quản trị đại học, đảm bảo chất lượng, dạy và học, nghiên cứu, và nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên.

Xem thêm