Chúng tôi hỗ trợ cho các dự án nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Mục tiêu then chốt của nguồn quỹ nhằm khai thác thế mạnh hàng đầu của Vương quốc Anh về năng lực giảng dạy, học tập, đổi mới và nghiên cứu để đóng góp vào sự phát triển của giáo dục, nghiên cứu và đổi mới trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

Các lĩnh vực ưu tiên của Quỹ hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học tương tự như mục tiêu của Chương trình Cải cách Giáo dục Đại học (HERA) về giảng dạy, học tập và đổi mới. 

Tham khảo danh sách các dự án giáo dục đại học được hỗ trợ từ Hội đồng Anh từ năm 2013 đến tháng 2 năm 2017.

Xem thêm