Nhiều hoạt động giáo dục thú vị đã diễn ra trong ba tháng đầu năm 2018 tại Việt Nam đã thắt chặt thêm hợp tác giáo dục đại học Vương quốc Anh và Việt Nam hơn bao giờ hết. Hình thức các hoạt động rất đa dạng, từ trao đổi tri thức trong dạy và học, đổi mới và khởi nghiệp, đến việc đóng góp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cho việc phát triển chính sách giáo dục đại học. Các đối tác tham gia các hoạt động cũng rất đa dạng, và bao gồm các trường đại học Việt Nam và Vương quốc Anh, các cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế.

Hội thảo giáo dục đại học Vương quốc Anh và Việt Nam đầu tiên của năm 2018 là chương trình tập huấn giảng viên nòng cốt trong năm ngày về Đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp cho giảng viên và sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, do Khoa Kỹ thuật Hóa, Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức và Đại học Coventry, Vương quốc Anh giảng dạy. Chương trình tập huấn là một phần của dự án “Phát triển và giới khoa học về hệ sinh thái khởi nghiệp đến ngành kỹ thuật hóa tại Việt Nam”, và được hỗ trợ bởi Hội đồng Anh thông qua Quỹ Hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học. Xem thêm 

Chuỗi hội thảo và tập huấn thứ hai dành cho giảng viên và người triển khai Mô hình thông tin xây dựng (BIM) – cách thức đẩy mạnh việc vận dụng BIM ở Việt Nam. Đây là một phần của dự án “Phát triển nguồn nhân lực BIM ở Việt Nam thông qua việc xây dựng và thực hiện các khóa đào tạo chuyên môn về BIM và xây dựng mối quan hệ bền vững với doanh nghiệp” được hỗ trợ bởi Hội đồng Anh thông qua Quỹ Hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học. Đối tác chính của dự án này là Đại học Xây dựng và Đại học Queens Belfast, Vương quốc Anh. Xem thêm

Ngoài các dự án của Quỹ Hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học, Hội đồng Anh cũng hỗ trợ những dự án quốc gia nhằm xây dựng năng lực trong giáo dục đại học tại Việt Nam. Hội thảo “Bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông – Kinh nghiệm từ Vương quốc Anh và quốc tế” do Hội đồng Anh và Học viện Quản lý Giáo dục phối hợp tổ chức vào tháng Ba, đã đặt nền móng cho những thảo luận xung quanh việc vận dụng chuyên môn và kinh nghiệm trong nước và quốc tế của Vương quốc Anh vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tại Việt Nam. Giáo sư Sally Thomas, Đại học Bristol, diễn giả chính tại hội thảo đã phát biểu “Tôi rất vui có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm (ETEP) về các Cộng đồng học tập Chuyên môn thông qua sự hợp tác với Hội đồng Anh.”  Xem thêm 

Hoạt động cuối cùng trong ba tháng đầu năm, và cũng không kém phần quan trọng là hai chuyên gia giáo dục đại học Vương quốc Anh với kiến thức và kinh nghiệm phong phú trong các tổ chức chính phủ và trường đại học của Wales, tham gia chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về chiến lược, quản trị, hình thức cấp ngân sách, v.v. trong buổi họp tư vấn với đối tác giáo dục đại học tại Việt Nam được đồng tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thế giới và Hội đồng Anh.

Những tháng sắp tới sẽ diễn ra hàng loạt các hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ kết nối giáo dục đại học giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), kết nối doanh nghiệp, Kỹ năng Lãnh đạo và Quản trị, và nhiều hoạt động khác.