Hội nghị Going Global 2019

Để giúp quý vị đăng ký một bài báo cáo có chất lượng, tạo được ấn tượng tốt cho cá nhân và phát triển các mối hợp tác quốc tế, chúng tôi gợi ý tám câu hỏi cần cân nhắc như sau:

1. Vấn đề toàn cầu mà quý vị dự định trình bày là gì?

Nếu bài trình bày chỉ tập trung vào trường của quý vị hoặc một khía cạnh nào đó của một vấn đề, đề xuất đó sẽ không được đánh giá cao. Mục tiêu của Going Global là bàn luận về các vấn đề toàn cầu của giáo dục đại học quốc tế.

2. Đề tài có tính liên quan toàn cầu để các đại biểu trên thế giới có thể hiểu và tham gia tranh luận hay không?

Going Global sẽ thu hút đại biểu đến từ 80 quốc gia trên toàn thế giới. Vì vậy các đề xuất cần đảm bảo các vấn đề tranh luận phải liên quan hoặc có thể áp dụng bởi các trường đại học ở các quốc gia khác nhau.

3. Đề tài dự kiến có liên quan trực tiếp đến chủ đề của năm nay Ngoại giao tri thức và Thế giới số: Giáo dục đại học quốc tế có vai trò gì không?

Hãy chắc chắn rằng đề xuất của quý vị phù hợp với chủ điểm chính Ngoại giao tri thức trong Thế giới số để quý vị có thể bàn luận những vấn đề quan trọng liên quan đến xu hướng hiện tại.

4. Đề xuất của quý vị đã được trình bày tại Going Global trước đây chưa?

Hội nghị hàng năm đều mang lại những thông tin mới và đột phá cho đại biểu. Quý vị có thể tham khảo mục điểm tin quan trọng từ những hội nghị trước để chắc chắn rằng quý vị mang những ý tưởng mới đến hội nghị.

5. Các đại biểu có thể học được gì từ bài trình bày của quý vị?

Tập trung vào những điểm kết luận hơn là giải thích nhiều về phương pháp nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo, kế hoạch thực hiện hay vấn đề sắp tới. Việc này sẽ giúp cho các đại biểu nắm bắt ngay những kết luận quan trọng trong hoàn cảnh riêng của họ.

Cũng cần lưu tâm là các bài trình bày chỉ được giới hạn trong vòng năm phút. Vì vậy bài viết cần được cô đọng.

6. Các đại biểu có thể bàn luận về vấn đề sẽ được trình bày không?

Cho dù bài trình bày của quý vị không được chọn thì quý vị vẫn có thể chia sẻ và bàn luận ý tưởng của mình với những đại biểu có cùng quan điểm tại hội nghị. 

7. Nếu quý vị đề xuất một phiên họp riêng, quý vị có mang đến được các quan điểm khác nhau từ các quốc gia trên thế giới không, và đề tài có mang tính đa dạng về giới, trường, hay ngành học không?

Hãy tiến xa hơn mạng lưới hiện tại của quý vị và đề xuất một phiên họp trình bày nhiều quan điểm khác nhau, mang lại cho các đại biểu tham dự cơ hội đánh giá các góc nhìn và gặt hái được quan điểm mới từ phiên họp.

8. Hình thức đề xuất nào sẽ giúp quý vị tạo được tác động?

Các bài báo cáo dài sẽ không phải là chủ trương của Going Global. Để làm cho đề xuất hấp dẫn hơn, quý vị có thể tận dụng chuyên môn của đại biểu trong phiên họp theo hình thức World Café, làm cho các đại biểu phải di chuyển trong phiên họp theo hình thức Marketplace hoặc có những tranh luận nhanh chóng như hình thức Fishbowl.