GGP
©

British Council

Giới thiệu 

Hội đồng Anh tại Việt Nam hợp tác với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018, và tham vọng nâng cao chất lượng giáo duc đại học tiến tới tiêu chuẩn quốc tế và khu vực trong dạy, học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức trong ba năm tiếp theo từ 2021 đến 2024.

Mục tiêu chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu tại Việt Nam là hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học tại Vương quốc Anh và Việt Nam thông qua:

  • Trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức và tạo kết nối cho giáo dục đại học Vương quốc Anh và Việt Nam, và hỗ trợ phát triển chính sách
  • Thúc đẩy và tạo ra các chương trình hợp tác đối tác giáo dục đại học và mạng lưới đa dạng, bền vững, hòa nhập giữa Vương quốc Anh, Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Á trong dạy học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức
  • Hỗ trợ nâng cao hiệu suất của giáo dục đại học Việt Nam
  • Thúc đẩy dịch chuyển và trao đổi sinh viên, giảng viên

Thư mời nộp hồ sơ

Hôi đồng Anh tại Việt Nam mời các trường đại học và các tổ chức Vương quốc Anh và Việt Nam xây dựng các dự án hợp tác, theo hình thức nhóm trường, cho chương trình Hợp tác đối tác Giáo dục đại học Vương quốc Anh-Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng và thúc đẩy quốc tế hóa trong khuôn khổ chương trình Hợp tác Đối tác toàn cầu. 

Các ưu tiên của chương trình này bao gồm:

  1. Lãnh đạo và Quản trị trường đại học – chương trình Lãnh đạo giáo dục đại học vì Hòa nhập cộng đồng và Cân bằng giới
  2. Nâng cao chất lượng chương trình giáo dục đại học Việt Nam và phát triển liên kết đào tạo theo hướng công nhận quốc tế
  3. Tiến tới sự xuất sắc trong dạy học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức

Quỹ hỗ trợ cho mỗi dự án hợp tác giao động trong khoảng 30,000 – 60,000 bảng Anh, với vốn đối ứng theo tỷ lệ 1:0.3 từ các trường đại học và tổ chức của Vương quốc Anh và Việt Nam tham gia chương trình.

Các dự án sẽ được thực hiện trong ba năm, từ tháng Mười Hai năm 2021 đến tháng Ba năm 2024.

Hạn nộp hồ sơ là 23:59 (GMT), ngày 29 tháng Mười năm 2021.

Vui lòng tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn và bộ hồ sơ phía cuối trang, và liên hệ ggp.vietnam@britishcouncil.org.vn nếu có thêm câu hỏi. 

Chương trình Hợp tác Đối tác giáo dục đại học Vương quốc Anh–Việt Nam là một phần của chương trình Hợp tác Đối tác toàn cầu. Mời xem thêm các cơ hội và hoạt động khác của chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu trên thế giới.

Hãy cập nhật thông tin của chúng tôi trên Twitter, Facebook, và đăng ký nhận bản tin để được cập nhật những thông tin mới nhất của chúng tôi.