Tại Hội đồng Anh, con bạn không chỉ phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh mà còn nâng cao kỹ năng sống. Chúng tôi hiểu rằng cha mẹ chính là người bạn đồng hành tốt nhất trong hành trình phát triển của con. Vì vậy, những kinh nghiệm học tiếng Anh cho học viên trẻ em được chuyên gia Hội đồng Anh đúc kết dưới đây sẽ hỗ trợ phụ huynh trên suốt hành trình đó.