Hội đồng Anh cung cấp nhiều tài liệu tự học tiếng Anh giúp học viên nâng cao vốn tiếng Anh của mình. Nguồn tài liệu tự học tiếng Anh online bao gồm video, các ứng dụng dành cho điện thoại di động, bài luyện nghe và các bài tập ngữ pháp, cũng như các bài viết kinh nghiệm học tiếng Anh dành cho học sinh ở các cấp độ phù hợp