Thành phần tham dự

  • lãnh đạo nhà nước và những người ra quyết định trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và những lĩnh vực liên quan
  • các cơ quan quản lý trong lĩnh vực văn hóa
  • các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các cố vấn trong lĩnh vực văn hóa từ các viện quốc gia và địa phương
  • các tổ chức quốc tế làm việc trong lĩnh vực văn hóa
  • các chủ và quản lý của các không gian văn hóa và sáng tạo
  • nghệ sỹ và những nhà thực hành sáng tạo
  • các tổ chức và doanh nghiệp có quan tâm trong việc phát triển nền kinh tế sáng tạo Việt Nam.

Linh Nga Nie Kdam

Linh Nga Nie Kdam có thể là một trong những nghệ sỹ được yêu mến nhất của khu vực Tây Nguyên. Bà là nhà văn, ca sỹ, nhạc sỹ và đôi khi là biên kịch và đạo diễn. Sinh ra tại Dak Lak trong một gia đình người Ê đê, bà đã dành cả đời để bảo tồn và chia sẻ với mọi người về vẻ đẹp của văn hóa Tây Nguyên. Năm 2015, bà thành lập Trung tâm Tây Nguyên.

 

Nguyễn Thu Hà

Tiến sỹ Nguyễn Thu Hà là một cán bộ lâu năm của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS). Bà Hà được bổ nhiệm làm Giám đốc của Trung tâm nghệ thuật đương đại VICAS vào năm 2018, vị trí này giúp bà có thể tiếp tục hỗ trợ cho nền văn hóa và nghệ thuật Việt Nam. 

 

Marc Cairns

Marc là một cá nhân thực hành sáng tạo có nhiều kinh nghiệm làm việc trên một loạt các dự án về xây dựng. Anh được biết đến với những đóng góp của mình trên khắp nước Anh cụ thể là các địa điểm với thiết sáng tạo, mang lại các giá trị cho cộng động cũng như thấm nhuần ý thức văn hóa.

 

Joshua NG

Joshua NG là một nhà sản xuất và thiết kế, hiện đang làm việc với tư cách điều hành dự án tại STPLN. Anh học chuyên ngành Báo chí và Quan hệ Quốc tế. Công việc của anh tại đây bao gồm phương hướng sáng tạo, điều hành các chương trình lưu trú và hợp tác quốc tế. 

Angelica Villa

Angelica Villa tốt nghiệp Đại học Milan về Khoa học Chính trị. Cô đã hợp tác làm việc với BASE Milano được hai năm và chuyên làm quản lý các dự án phát triển cộng đồng. Angelica cũng chuyên chăm sóc các vấn đề liên quan đến sự ‘hạnh phúc’ của tổ chức.