Già làng Đinh H’Mưnh với nhạc cụ truyền thống của người Bahnar tại làng Mơ Hra, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai.  ©

Giang Phạm

Xoay quanh chủ đề là không gian văn hóa cồng chiêng của các tộc người Tây Nguyên, cẩm nang Ta kể chuyện di sản: Phiên bản buôn làng K'Bang giới thiệu những phương pháp kể chuyện cơ bản và đưa ra gợi ý xây dựng Tập san du lịch truyền thống, một công cụ giúp cộng đồng có thể kể lại những câu chuyện của mình. Cẩm nang cũng bao gồm bộ sưu tập hình vẽ tượng gỗ và vật trang trí trong không gian sinh hoạt của người Bahnar tượng trưng cho đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng địa phương. 

Cẩm nang là một phần của Bộ công cụ số - Cẩm nang kể chuyện di sản do nhóm tác giả Giang Phạm, Bạch Tùng và Lê Dũng phát triển với sự tham gia của cộng đồng, và quan trọng nhất là để dành cho chính cộng đồng tự khám phá và kể lại những câu chuyện về di sản của mình – những di sản không phải thuộc về quá khứ mà là một phần của đời sống hiện tại. Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng trong việc sử dụng các bộ công cụ này để họ có thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của địa phương mình. 

Cẩm nang Ta kể chuyện di sản: Phiên bản buôn làng K'Bang có thể truy cập miễn phí ở phần Tải xuống của trang web này.

Bạn cũng có thể xem video ngắn dưới đây ghi lại quá trình nhóm tác giả nghiên cứu và hướng dẫn cộng đồng thực hành sử dụng công cụ tại làng Mơ Hra.

Hoạt động thuộc Di sản Kết nối, một dự án do Hội đồng Anh từ năm 2018 nhằm bảo tồn và phát triển các loại hình di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Dự án bao gồm hai hợp phần và có liên quan chặt chẽ với nhau: Di sản Văn hóa Cộng đồng, và FAMLAB (Phim, nhạc và lưu trữ). Xem thêm thông tin về dư án tại đây. 

Vui lòng trích nguồn Dự án Di sản kết nối – Hội đồng Anh khi sử dụng tư liệu