Một buổi nói chuyện điện ảnh trong khuôn khổ dự án. ©

British Council. Ảnh: Nguyễn Anh Tú

Trong khuôn khổ dự án Di sản Kết nối, hợp phần FAMLAB (Phim, Nhạc và Lưu trữ) nhằm kết nối các giá trị di sản âm nhạc và phim của Việt Nam với các nghệ sĩ và người thực hành trong cộng đồng văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo. Hợp phần này bao gồm một quỹ tài trợ, các chương trình lưu trú, các hội thảo cũng như sự kiện dành cho công chúng. 

FAMLAB khởi nguồn như một dự án của Hội đồng Anh tại Anh Quốc vào năm 2016 (phiên bản thứ hai diễn ra tại London và Sheffield tháng Mười năm 2018) nhằm xây dựng các khả năng cộng tác và sáng tạo trong các ngành âm nhạc, phim và lưu trữ. 

In this section