Chương trình Lưu trú FAMLAB Hè 2018 tại làng Mơ H’ra, Gia Lai  ©

Lê Xuân Phong

Hướng đến những trao đổi có ý nghĩa và đa chiều với những người thực hành âm nhạc truyền thống, cũng như cộng đồng sinh sống tại địa phương nói chung, chương trình Lưu trú FAMLAB nhằm đưa ra một sự hiểu và nhìn nhận toàn diện và chủ động hơn về các giá trị truyền thống và tạo cảm hứng cho các tác phẩm đương đại mới. Một chương trình Lưu trú thử nghiệm diễn ra tại Gia Lai và Ninh Thuận vào tháng 8 năm 2018, với sự tham gia của bảy nghệ sĩ trẻ (năm nhạc sĩ, một nhà làm phim và một nghệ sĩ thị giác) trong quá trình tìm hiểu cả về âm nhạc truyền thống của từng địa điểm (âm nhạc cồng chiêng Bahnar và âm nhạc nghi lễ Chăm), cũng như bối cảnh xã hội nói chung. 

Các chương trình đã diễn ra

Lưu trú Hè 2018 tại Làng Mơ H’ra (Gia Lai) và Làng Bỉnh Nghĩa (Ninh Thuận)

Các nghệ sĩ tham gia:

Tạ Minh Đức
Linh Hà
Xuân Hạ
Hà Thúy Hằng
Phạm Thị Tâm
Lý Trang
Phạm Thế Vũ

Cố vấn chuyên môn: Nguyễn Xuân Sơn, Barley Norton, Joel Mills.