Các nghệ sĩ Kim Chung (trái) và Kim Xuân (phải) trong quá trình quay phim Kiếp hoa. Hình do gia đình cố nghệ sĩ Kim Chung cung cấp

Tháng Một 2019, một chuỗi chương trình điện ảnh (hội thảo, workshop và trình chiếu phim) diễn ra trong bốn ngày đặc biệt giá rét tại Hà Nội.

Đa dạng về thành phần những nhà thực hành tham dự và những đối thoại đã diễn ra, chuỗi chương trình suy tưởng về các thực tại và khám phá các khả năng xoay quanh phim lưu trữ cũng như lịch sử điện ảnh, tại Việt Nam và một số nơi chốn khác.

Ấn bản này lưu lại, dưới dạng văn bản, một số trao đổi và suy nghĩ khác nhau từ những gì đã diễn ra vào tháng Một 2019. Cũng như một lưu trữ phim, đây không chỉ là một nỗ lực ghi lại quá khứ, mà còn nhằm đưa ra các ý tưởng và cảm hứng cho nhiều nhánh tương lai.

Bài viết: Đỗ Thùy Linh, Đỗ Văn Hoàng, Frank Gray, Gerald Herman, Lê Tuấn Anh, Nikki Locke, Nguyễn Trinh Thi, Shona Thomson
Dịch thuật: Bùi Thu Uyên, Marilyn Phạm Dacusin, Nguyễn Trọng Nhân
Đọc soát: Phạm Minh Hồng, Sean Campbell, Simon Drought
Biên tập ấn bản: Trần Duy Hưng
Thiết kế ấn bản: WE.Ideation

Chân thành cảm ơn: mọi cá nhân đã đóng góp cho ấn bản này, Hội đồng Anh tại Việt Nam (Ban Nghệ thuật, Ban Truyền thông, cùng các tình nguyện viên), Ban Phim thuộc Hội đồng Anh UK, dự án toàn cầu Di sản Văn hóa hướng đến sự Phát triển Đồng đều, Viện Phim Việt Nam, TPD, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Đại học Sân khấu–Điện ảnh Hà Nội, WE.Ideation, Gary Thomas, Frank Gray, Shona Thomson, Phan Đăng Di, Bùi Thu Uyên, Donna McGowan, Đặng Nhật Minh, Bùi Bài Bình, Lê Hồng Lâm, Caroline Smith, Lê Thuận Uyên, Marilyn Phạm Dacusin, cùng tất cả các tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ và tham gia vào chuỗi chương trình Phim như một Di sản Văn hóa (tháng Một 2019).