©

British Council

Là một phần của dự án, hoạt động nghiên cứu và ghi chép tài liệu của kho lưu trữ di sản văn hóa Bahnar đã được thực hiện bởi đối tác địa phương của dự án Di sản kết nối, Trung tâm Phát triển Nông thôn Tây Nguyên. Trung tâm đã làm việc với các nghệ nhân địa phương, các nhà nghiên cứu, dịch giả và các học giả để biên soạn một cuốn sách về văn hóa cồng chiêng của người Bahnar kể từ tháng Ba 2019. Công trình này nhằm mục đích cho thấy tầm quan trọng của cồng chiêng trong văn hóa của người Bahnar. Cuốn sách được thực hiện dưới dạng sách tranh bởi một nghệ sĩ địa phương, và được thực hiện bằng ba ngôn ngữ là tiếng Bahnar, tiếng Việt và tiếng Anh. 1000 cuốn sách đã được xuất bản hợp tác với NXB Văn hóa Dân tộc. 

  • Nhà nghiên cứu: Linh Nga Niê Kđam
  • Minh họa: Y Kô Niê
  • Dịch tiếng Bahnar: NSƯT. A Đuh
  • Dịch tiếng Anh: Bùi Lan Phương

 Xem thêm nội dung toàn bộ cuốn sách tại đây.