Tương lai từ chính những ước mơ của thế hệ trẻ… ‘Thắng - Cậu bé học trống’ kể về hành trình của Thắng – một cậu bé đi tìm lại giá trị cổ truyền của dân tộc bằng cách học chơi trống ghi-năng, một nhạc cụ truyền thống của dân tộc Chăm. 

Phim được thực hiện bởi các em học sinh tại làng Bỉnh Nghĩa, tỉnh Ninh Thuận, thuộc hoạt động của Câu lạc bộ làm phim - Dự án Di sản Kết nối của Hội đồng Anh - dành cho trẻ em tại làng Bỉnh Nghĩa. Sau khi được làm quen với các kỹ thuật làm phim cơ bản, các học viên đã ghi lại những hoạt động tương tác của cộng đồng với di sản âm nhạc của họ trong cuộc sống hàng ngày.  

Bộ phim là minh chứng rõ nét cho sự kết nối giữa công nghệ hiện đại của thế hệ trẻ ngày hôm nay với văn hóa của địa phương, trao cho các em sức mạnh gìn giữ những giá trị lâu đời của quê hương mình.