Ảnh: Giang Phạm

Trong năm 2020–2021, Cẩm nang kể chuyện di sản đã được Hội đồng Anh cùng một nhóm sáng tạo bao gồm ba thành viên là Giang Phạm, Bạch Tùng và Lê Dũng phát triển. Mục tiêu của bộ công cụ là hỗ trợ cộng đồng địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận (làng Bỉnh Nghĩa và Bàu Trúc với cộng đồng người dân tộc thiểu số Chăm), Kon Tum (Trường Phổ thông Nội trú Kon Rẫy) và Gia Lai (làng Mơ H’ra với cộng đồng người dân tộc thiểu số Bana) kể lại câu chuyện về giá trị những di sản văn hóa trong cộng đồng. Đây là một phần của hợp phần Di sản văn hóa cộng đồng của dự án Di sản Kết nối, nhằm hỗ trợ các cộng đồng ở các vùng miền khác nhau ở Việt Nam sử dụng di sản như một nguồn lực để thúc đẩy sinh kế tại địa phương và phát triển đồng đều. 

Qua làm việc với các cộng đồng tiêu điểm ở Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum và TP. Hồ Chí Minh đã giúp chúng tôi hiểu và trân trọng các giá trị di sản văn hóa đa dạng của các cộng đồng này, và nhận ra rằng không thể chia tách một loại di sản văn hóa nào ra khỏi tổng thể di sản văn hóa và đời sống tại địa phương. Mời các bạn cùng chúng tôi tham khảo Cẩm nang kể chuyện di sản ở đường link phía dưới đây. 

Vui lòng trích nguồn Dự án Di sản kết nối – Hội đồng Anh khi sử dụng tư liệu

Ta kể chuyện di sản: Phiên bản diễn xướng Nam Bộ 

Em kể chuyện làng: Phiên bản làng Chăm Bàu Trúc (sắp ra mắt) 

Ta kể chuyện làng: Phiên bản làng Chăm Bỉnh Nghĩa (sắp ra mắt) 

Ta kể chuyện làng: Phiên bản buôn làng K’bang (sắp ra mắt) 

Em kể chuyện làng: Phiên bản buôn làng Kon Rẫy (sắp ra mắt) 

Hoạt động thuộc Di sản Kết nối, một dự án do Hội đồng Anh từ năm 2018 nhằm bảo tồn và phát triển các loại hình di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Dự án bao gồm hai hợp phần và có liên quan chặt chẽ với nhau: Di sản Văn hóa Cộng đồng, và FAMLAB (Phim, nhạc và lưu trữ). Xem thêm thông tin về dư án tại đây