Bộ công cụ được xây dựng nhằm hỗ trợ các cộng đồng địa phương kể lại câu chuyện về giá trị những di sản văn hóa.  

Âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn là những giá trị di sản văn hóa được lưu giữ trong nhiều cộng đồng trên khắp Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án Di sản Kết nối, qua làm việc với cộng đồng ở Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum và TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi đã được trải nghiệm và thấu hiểu giá trị của các di sản văn hóa của địa phương; từ đó cùng phối hợp làm việc với cộng đồng để kiến tạo những cơ hội mới mà qua đó di sản có thể được sử dụng để đóng góp cải thiện sinh kế và đời sống. Các hoạt động của dự án được thiết kế dựa trên những loại hình âm nhạc và nghi lễ của người Chăm vùng duyên hải Nam Trung Bộ, không gian văn hóa cồng chiêng của các tộc người Tây Nguyên, các loại hình diễn xướng như Cải Lương, Hát Bội của người dân Nam Bộ. Chúng tôi nhận thấy những di sản văn hóa này là phần tất yếu tạo nên bản sắc văn hóa của các cộng đồng, và vì thế có tiềm năng trở thành những nguồn lực đặc biệt giúp địa phương vượt qua một số khó khăn nhất định.  

Trong năm 2020-2021, Hội đồng Anh cùng với nhóm tác giả Giang Phạm, Bạch Tùng và Lê Dũng đã xây dựng năm bộ công cụ kể chuyện nhằm mục đích đóng góp gìn giữ di sản văn hóa địa phương tại làng Bỉnh Nghĩa và Bàu Trúc ở Ninh Thuận, làng Mơ H’ra ở Gia Lai, huyện Kon Rẫy ở Kon Tum, và cộng đồng những người thực hành, giới mộ điệu và khán giả của các loại hình diễn xướng ở TP. Hồ Chí Minh. Các bộ công cụ này đã được phát triển với sự tham gia của cộng đồng, và quan trọng nhất là để dành cho chính cộng đồng tự khám phá và kể lại những câu chuyện về di sản của mình – những di sản không phải thuộc về quá khứ mà là một phần của đời sống hiện tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng trong việc sử dụng các bộ công cụ này để họ có thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của địa phương mình. Bạn có thể tham khảo năm bộ công cụ kể chuyện này ở đường link phía dưới đây. 

Vui lòng trích nguồn Dự án Di sản kết nối – Hội đồng Anh khi sử dụng tư liệu

Em kể chuyện làng: Phiên bản làng Chăm Bàu Trúc

Ta kể chuyện làng: Phiên bản làng Chăm Bỉnh Nghĩa

Ta kể chuyện làng: Phiên bản buôn làng K’bang

Em kể chuyện làng: Phiên bản buôn làng Kon Rẫy 

Ta kể chuyện di sản: Phiên bản diễn xướng Nam Bộ 

Hoạt động thuộc Di sản Kết nối, một dự án do Hội đồng Anh từ năm 2018 nhằm bảo tồn và phát triển các loại hình di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Dự án bao gồm hai hợp phần và có liên quan chặt chẽ với nhau: Di sản Văn hóa Cộng đồng, và FAMLAB (Phim, nhạc và lưu trữ). Xem thêm thông tin về dư án tại đây

Workshop Ta kể chuyện Di sản: Phiên bản Diễn xướng Nam Bộ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3.2021.  ©

Giang Phạm

Workshop Em kể chuyện làng với sự tham dự của hơn 20 em học sinh trường THCS Trương Định, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.  ©

Giang Phạm

Một số công cụ trong Cẩm nang Kể chuyện di sản  ©

Dũng Lê

Thông tin liên quan