Trong năm đầu tiên của dự án Di sản Kết nối, một chuỗi các hoạt động do cộng đồng đề xuất và thực hiện đã diễn ra tại làng Mơ H’ra, với hướng tiếp cận tổng thể nhằm hỗ trợ cho sự hiện diện và phát triển có chiều sâu của âm nhạc cồng chiêng Bahnar trong đời sống hàng ngày. Với đóng góp từ các nhà nghiên cứu và chuyên gia của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia (VICAS), một ngôi nhà cộng đồng hiện có – nằm cạnh nhà rông truyền thống của làng – giờ có thêm một đời sống mới như một bảo tàng cộng đồng. 

Phim ngắn này ghi lại những suy nghĩ và hy vọng của làng Mơ H’ra trong quá trình xây dựng bộ sưu tập và không gian trưng bày của bảo tàng (do chính cộng đồng lên ý tưởng và trao tặng hiện vật). Đồng thời, bộ phim đưa ra những cái nhìn đầu tiên về hợp phần du lịch di sản do Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VIRI) thực hiện tại cùng địa phương. 

Phim ngắn do WeCreate Content thực hiện tại làng Mơ H’ra.