Hình ảnh trích đoạn từ vở San Hậu do các thành viên Đoàn hát bội cải lương tuồng cổ Ngọc Khanh trình diễn.  ©

Giang Phạm

Hội đồng Anh hân hạnh giới thiệu cẩm nang Ta kể chuyện Di sản: Phiên bản Diễn xướng Nam Bộ, dành cho đối tượng quan tâm và thực hành nghệ thuật diễn xướng Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm nang bao gồm những bí kíp về phương pháp kể chuyện di sản và công cụ kể chuyện Sổ Tuồng Cộng Đồng nhằm hỗ trợ các đoàn nghệ thuật diễn xướng ghi lại và lưu truyền nội dung các vở diễn đến khán giả mộ điệu. Ngoài ra, cẩm nang cũng bao gồm tài liệu Bộ sưu tập Mặt Tướng Hát bội, phim ngắn Gia tài của ông lão Hát bội kèm video giới thiệu các lưu ý cho khán giả xem hát bội với nội dung được thực hiện cùng các thành viên Đoàn nghệ thuật hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh. 

Cẩm nang là một phần của Bộ công cụ số - Cẩm nang kể chuyện di sản do nhóm tác giả Giang Phạm, Bạch Tùng và Lê Dũng phát triển với sự tham gia của cộng đồng, và quan trọng nhất là dành cho chính cộng đồng tự khám phá và kể lại những câu chuyện về di sản của mình – những di sản không phải thuộc về quá khứ mà là một phần của đời sống hiện tại. Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng trong việc sử dụng các bộ công cụ này để họ có thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của địa phương mình.

Hoạt động thuộc Di sản Kết nối, một dự án do Hội đồng Anh từ năm 2018 nhằm bảo tồn và phát triển các loại hình di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Dự án bao gồm hai hợp phần và có liên quan chặt chẽ với nhau: Di sản Văn hóa Cộng đồng, và FAMLAB (Phim, nhạc và lưu trữ). Xem thêm thông tin về dư án tại đây. 

Cẩm nang Ta kể chuyện di sản: Phiên bản Diễn xướng Nam Bộ có thể truy cập miễn phí ở phần Tải xuống của trang web này.

Vui lòng trích nguồn Dự án Di sản kết nối – Hội đồng Anh khi sử dụng tư liệu.