Ở vùng đất của người Chăm, nhiều hoạt động cũng đã diễn ra: từ các lớp truyền dạy âm nhạc – dẫn dắt bởi các nghệ nhân địa phương – đào tạo thế hệ tiếp theo của những tay trống ginang, đến lớp làm phim dành cho trẻ em đưa đến một cái nhìn mới cho những khám phá về con người và môi trường xung quanh các em; từ các đối thoại giữa cộng đồng và các cơ quan quản lý văn hóa, đến những tư vấn nhằm giúp làng Bàu Trúc phát triển các hoạt động du lịch dựa trên các truyền thống văn hóa. 

Các hoạt động dự án tại Ninh Thuận do các cộng đồng địa phương thực hiện, với sự hỗ trợ từ VICAS và VIRI. 

Phim do WeCreate Content thực hiện tại các làng Bỉnh Nghĩa và Bàu Trúc.