Các em học sinh trường THCS Trương Định, xã Phú Quý, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận thực hành kể chuyện cùng công cụ Bích báo Thiếu niên.  ©

Giang Phạm 

Ở phiên bản làng Chăm Bàu Trúc, Cẩm nang Em kể chuyện làng giới thiệu những phương thức kể chuyện khác nhau và đưa ra gợi ý xây dựng Bích báo Thiếu niên như một công cụ kể chuyện di sản. Hoạt động này có thể tổ chức như một hoạt động sinh hoạt ngoại khóa định kỳ dành cho học sinh khối trung học cơ sở. Cẩm nang số này cũng bao gồm một phim ngắn ghi lại câu chuyện và những chia sẻ của các nghệ nhân về nghề làm gốm cổ truyền tại làng Bàu Trúc. 

Cẩm nang là một phần của Bộ công cụ số - Cẩm nang kể chuyện di sản do nhóm tác giả Giang Phạm, Bạch Tùng và Lê Dũng phát triển với sự tham gia của cộng đồng, và quan trọng nhất là dành cho chính cộng đồng tự khám phá và kể lại những câu chuyện về di sản của mình – những di sản không phải thuộc về quá khứ mà là một phần của đời sống hiện tại. Dự án sẽ tiếp tục với các hỗ trợ các cộng đồng sử dụng bộ công cụ kể chuyện di sản này để họ có thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của địa phương mình.

Hoạt động thuộc Di sản Kết nối, một dự án do Hội đồng Anh từ năm 2018 nhằm bảo tồn và phát triển các loại hình di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Dự án bao gồm hai hợp phần và có liên quan chặt chẽ với nhau: Di sản Văn hóa Cộng đồng, và FAMLAB (Phim, nhạc và lưu trữ). Xem thêm thông tin về dư án tại đây. 

Cẩm nang Em kể chuyện làng: Phiên bản làng Chăm Bàu Trúc có thể truy cập miễn phí tại đây. Xem Bích báo Thiếu niên do các em học sinh trường THCS Trương Định thực hiện vào tháng 5.2021 cũng như tham khảo Khung mẫu Bích báo và Bộ sticker Tiêu đề Bài viết cho Bích báo trong mục Tải xuống. 

Vui lòng trích nguồn Dự án Di sản kết nối – Hội đồng Anh khi sử dụng tư liệu.