Hợp phần Di sản Văn hóa Cộng đồng thuộc Dự án Di sản Kết nối đã có gần hai năm đồng hành cùng cộng đồng những người sở hữu di sản của Việt Nam.  

  • 18 tháng thực hiện 
  • bốn  địa phương: Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, TP. Hồ Chí Minh 
  • ba loại hình di sản văn hóa: Văn hóa cồng chiêng của dân tộc Bahnar, Âm nhạc lễ của dân tộc Chăm và cải lương. 
  • Khoảng 800 người tham gia trực tiếp và hưởng lợi từ dự án 
  • 30.000 khán giả tham gia vào các sự kiện được tổ chức thuộc khuôn khổ dự án 

Trước Phim ngắn Tổng kết, Hợp phần Di sản Văn hóa cũng đã có bốn phim ngắn được giới thiệu giúp ghi lại quá trình cũng như các hoạt động của dự án tại bốn địa phương, nơi đang sở hữu các loại hình di sản văn hóa cần được bảo tồn, phát huy và gìn giữ gồm có Văn hóa cồng chiêng của dân tộc Bahnar, Âm nhạc lễ của dân tộc Chăm và cải lương. Không giống với bốn phim ngắn trước đây, phim ngắn này sẽ giới thiệu bức tranh tổng thể, từ giai đoạn triển khai đầu tiên cho tới những khó khăn, trăn trở và các giải pháp thực hiện dự án, thông qua chia sẻ và góc nhìn từ các chuyên gia văn hóa, các nhà tư vấn, đặc biệt với sự nỗ lực của nhóm thực hiện dự án.

Một chặng đường với những nỗ lực hướng tới việc đảm bảo cộng đồng những người sở hữu di sản được hưởng lợi từ những hoạt động một cách có chiều sâu và dựa vào cộng đồng, hướng tới mục tiêu lớn hơn là bảo vệ và phát huy di sản văn hóa, sẽ được phản ánh đầy đủ trong phim ngắn này. 

Phim do We Create Content phối hợp thực hiện tại Gia Lai, KonTum, Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh.