Đến với địa điểm cuối cùng trong bốn địa điểm triển khai các hoạt động thuộc hợp phần Di sản Văn hóa Cộng đồng, Dự án Di sản Kết nối, đoàn làm phim đã có dịp tiếp xúc với những người dân Bahnar ở KonTum để thấy được niềm tự hào cũng như mong muốn được bảo tồn và gìn giữ âm nhạc cồng chiêng của người Bahnar ở KonTum.

Phim ngắn ghi lại những hoạt động của dự án tại KonTum. Bên cạnh các hoạt động truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ, thì nỗ lực để có một cuốn sách về văn hoá cồng chiêng và bộ sưu tập 10 bài chiêng cổ đều là những cố gắng bền bỉ của các tổ chức, chính quyền và người dân địa phương trong việc nối tiếp bản sắc văn hoá ở nơi đây.

Các hoạt động dự án tại KonTum được thực hiện với sự hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển Nông thôn Tây Nguyên. 

Phim ngắn do We Create Content thực hiện tại KonTum.