Tập trung làm việc với các di sản nhạc và phim, đặc biệt là các giá trị ít được biết đến hoặc có nguy cơ mai một, dự án Di sản Kết nối, trong năm thứ hai, đã tiếp tục có rất nhiều hoạt động làm việc với loại hình nghệ thuật sân khấu cải lương.

Dự án làm việc trực tiếp với các tổ chức văn hóa, nghệ thuật từ cấp cơ sở, thông qua đó thực hiện các lớp truyền dạy do các nhạc sỹ, nghệ sỹ bậc thầy về cải lương giảng dạy. Các lớp truyền dạy với mong muốn sẽ mang tới nhiều cơ hội tiếp cận với loại hình nghệ thuật này hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam. Phim ngắn ghi lại những nỗ lực hỗ trợ truyền dạy Cải Lương, đặc biệt cho giới trẻ nhằm đóng góp vào việc bảo tồn di sản văn hóa cộng đồng, và mang nghệ thuật dân tộc quay trở lại với đại chúng. 

Phim ngắn do WeCreate Content thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh.