©

Hoàng Văn Chung

Tuyển tập các câu chuyện xoay quanh chủ đề di sản này được thực hiện và sưu tầm trong khuôn khổ Di sản Văn hóa hướng đến sự Phát triển đồng đều, một chương trình do Hội đồng Anh thực hiện tại Colombia, Kenya và Việt Nam.

Phiên bản Việt Nam của chương trình là dự án Di sản Kết nối – làm việc với các cộng đồng, những người nắm giữ di sản và các nghệ sĩ đương đại để bảo vệ và quảng bá di sản nhạc và phim ít được biết đến hoặc có nguy cơ mai một. 

Di sản nhạc và phim – đặc biệt là di sản của các nhóm lề hóa (do lý do kinh tế, xã hội hoặc chính trị), bao gồm các cộng đồng dân cư sinh sống tại các nơi hẻo lành và khu vực nông thôn và đồng bào các dân tộc thiểu số - đang có xu hướng trở nên ít liên quan hơn đến sự phát triển về văn hoá và xã hội đương đại nói chung ở Việt Nam, trong khi nền kinh tế liên tục phát triển. Trong bối cảnh này, những nỗ lực nhằm bảo vệ những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị và có nguy cơ mai còn chưa nhận được nhiều sự chú ý và hỗ trợ. Tình trạng này dẫn đến việc các cộng đồng gắn liền với các di sản gặp nhiều hạn chế trong việc phát triển nguồn lực con người và đóng góp cho sự phát triển quốc gia.

Mười câu chuyện trong ấn phẩm này được kể lại dưới góc nhìn của những người đã tham gia chương trình tại những địa điểm mà dự án đã được triển khai – từ đó nhằm thu thập, chia sẻ cũng như làm bật lên vẻ đẹp, giá trị và cơ hội mà di sản văn hóa có thể mang lại. Mỗi câu chuyện có tính độc đáo, sáng tạo và bản sắc riêng nhưng tựu chung đều được truyền cảm hứng bởi một mục tiêu, chính là để lan tỏa tầm quan trọng và tính liên quan của di sản văn hóa nhằm tôn vinh quá khứ, hiểu thêm về hiện tại và tạo ra một tương lai chung cho tất cả chúng ta.

Khi được đan xen với nhau, những câu chuyện vừa tiết lộ vừa nâng cao nhận thức về sức mạnh biến đổi của di sản văn hóa cũng như vai trò của di sản trong việc nâng cao hiểu biết đa văn hóa xong xã hội hiện nay. Trong tuyển tập này dưới góc độ di sản văn hóa phong phú của Việt Nam, di sản văn hóa đã thể hiện vai trò độc đáo của mình từ việc tạo điều kiện để kết nối và trao đổi ý tưởng giữa các thế hệ cho đến việc hỗ trợ để xây dựng sinh kế bền vững cho cộng đồng. 

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhóm tác giả là anh Barley Norton từ trường Goldsmiths, Đại học Luân Đôn (Goldsmiths, University of London) và anh Hoàng Văn Chung từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Nhóm tác giả đã đi tới nhiều địa điểm và phỏng vấn những người tham gia dự án để ghi lại những câu chuyện chân thật nhất phản ánh đúng nhất bản chất của dự án và những gì đang diễn ra xung quanh. Chúng tôi tin rằng những câu chuyện này nên được lưu truyền và chia sẻ giữa chính những cá nhân đã kể lại các câu chuyện này cũng như những độc giả khác với mong muốn tìm hiểu và lan tỏa những giá trị đẹp đẽ này đi xa hơn nữa.