Ngoài việc hiểu và hoàn thành đúng tiêu chí chấm thi, bạn cần tránh mắc những lỗi phổ biến để đạt kết quả tốt nhất cho bài thi Writing Task 1. Bài viết này sẽ chỉ ra những lỗi “nghiêm trọng” hơn mà bạn có thể gặp trong khi viết Task 1; tuy nhiên trước khi đọc, bạn nên xem qua Top 5 lỗi cơ bản cần tránh khi làm Task 1 tại đây.

1. Hiểu đúng tiêu chí chấm điểm

Muốn đạt được band điểm như mong đợi, bạn cần hiểu đúng tiêu chí chấm điểm thi Writing nhé! Hãy xem điểm Task 1 được đánh giá dựa vào những tiêu chí nào sau đây:

 • Task Achievement (Đúng yêu cầu của đề bài)
 • Coherence & Cohesion (Sự liên kết, mạch lạc và dễ hiểu)
 • Lexical Resource (Khả năng sử dụng vốn từ và các khía cạnh liên quan đến từ vựng)
 • Grammatical Range & Accuracy (Khả năng sử dụng linh hoạt cấu trúc ngữ pháp)

Để nắm rõ hơn những gì bạn cần cho kỳ thi, bạn nên tải tài liệu về tiêu chí chấm điểm chính thức do Hội đồng tổ chức thi IELTS công bố tại đây.

Tài liệu này sẽ cho bạn biết chính xác những gì bạn cần để đạt được mục tiêu điểm số của mình. Vì vậy, bạn hãy nhớ xem nó thường xuyên khi chuẩn bị cho kỳ thi của mình. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm tiêu chí chấm điểm Writing mới nhất 2023 tại đây.

2. Cách tổ chức, sắp xếp bài viết

Với tiêu chí Coherence và Cohesion, nếu bạn muốn ghi điểm cao, bạn cần sắp xếp bài viết của mình một cách hợp lý. Mặc dù các bài luận Task 1 thường có 3 đoạn trở lên, hãy viết ít nhất 2 đoạn văn. Trên thực tế, số đoạn văn bạn viết sẽ phụ thuộc vào câu hỏi hoặc biểu đồ được yêu cầu trong đề bài. Tuy nhiên, bạn không thể viết tất cả các câu văn của mình và dồn chúng vào cùng một đoạn dài.

Mở bài

Viết 1 đoạn giới thiệu ngắn bao gồm 2 phần như sau:

1) Một câu giới thiệu về chủ đề bài viết bằng việc paraphrase lại câu hỏi trong đề bài 

2) Một câu tổng quan (overview) mô tả các điểm chính, sự khác biệt hoặc xu hướng quan trọng nhất của biểu đồ.

Bài luận nên được triển khai từ thông tin chung trong đoạn giới thiệu đến thông tin cụ thể trong (các) đoạn thân bài. Vì thế, đoạn mở bài không nên chứa bất kỳ dữ liệu hay con số nào.

Thân bài

Đoạn thân bài nên được sắp xếp như sau:

1) Theo sự phân loại hợp lý của các mục được liệt kê

hoặc

2) Theo xu hướng của dữ liệu (ví dụ: một đoạn dành cho các mục đang tăng và một đoạn mô tả các mục giảm.)

Bạn có thể kết hợp cả hai cách trên như trong ví dụ trong ảnh cuối bài.

Trong trường hợp này, sẽ tiện nhất nếu gộp các dữ kiện thành nhóm nhiên liệu “tái tạo” và “không thể tái tạo”. Bên cạnh đó, việc so sánh các nguồn năng lượng “không tái tạo” được sử dụng nhiều hơn và đang tăng nhanh hơn so với các nguồn năng lượng “tái tạo”. Vì các yếu tố không thể tái tạo “quan trọng” hơn trong biểu đồ này nên chúng phải được mô tả ở đoạn đầu của thân bài, còn yếu tố tái tạo được bạn nên viết ở đoạn thứ hai.

Kết luận

Đối với Task 1, bạn có thể chọn viết overview ở phần kết hoặc chọn viết đoạn kết luận. Nếu chọn viết kết luận, bạn chỉ nên viết khoảng 1-2 câu thôi.

3. Dự đoán tương lai

Nhận biết các sự kiện trong quá khứ hoặc tương lai

Nhiều biểu đồ trong Task 1 thường đề cập đến các ngày trong quá khứ. Tuy nhiên, ở các trường hợp khác, biểu đồ sẽ mô tả những năm trong tương lai. Vì vậy, để trả lời một cách chính xác, trước hết bạn cần tách các sự kiện quá khứ ra khỏi các sự kiện tương lai. Trong tình huống này, có hai trường hợp cần xem xét như sau.

Ở trường hợp đầu tiên, ngày mà tương lai nói đến không được nêu trong câu hỏi. Do đó, tương lai được giả định bắt đầu vào ngày bạn tham dự kỳ thi. Hãy vẽ một đường thẳng trên quyển đề  làm bài thi của bạn để giúp bạn xác định rõ quá khứ và tương lai như hình minh họa phía cuối bài viết.

Ở ví dụ khác, ngày mà tương lai bắt đầu được đề cập trong câu hỏi. Vì vậy, hãy vẽ đường thẳng của bạn tại điểm này để giúp bạn sử dụng thì một cách chính xác nhé. Bạn có thể xem hình minh hoạ phía cuối bài viết.

Viết về thì tương lai

Đa số chúng ta đều đã biết cách sử dụng “will” (sẽ) và “going to” (sắp, dự định làm điều gì đó) để kể về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Dù những từ này có thể được chấp nhận, nhưng để thể hiện vốn từ phong phú hơn trong bài thi IELTS Writing Task 1, bạn nên kết hợp dùng chúng với các từ mang nghĩa tiên đoán như là:

 • predict (dự đoán)
 • forecast (dự báo)
 • expect (mong đợi)
 • project (dự định)
 • anticipate (lường trước)

Sử dụng những từ này ở hình thức bị động như sau: 

o Subject (chủ ngữ) + is/are predicted + verb (infinitive) (động từ)

Như ví dụ sau:

 • Both coal and oil are expected to increase until 2030.

4. Viết một cách máy móc

Bạn cần tránh nói hoặc viết một cách máy móc. Theo tiêu chí Task Achievement đối với band 5 có đề cập đến việc “kể lại chi tiết một cách máy móc”. Mặc dù nhiều câu hỏi IELTS Task 1 yêu cầu viết những con số cụ thể, nhưng khá nhiều bạn quá tập trung vào việc tường thuật số liệu mà quên đặt chúng trong một ngữ cảnh nhất định.

Chúng ta có thể cân nhắc hai loại câu chính được sử dụng trong Task 1, đó là “tường thuật” và “mô tả”. Bạn có biết, các câu tường thuật chỉ đơn thuần nói về các con số, còn các câu mô tả sẽ cung cấp ngữ cảnh phù hợp với các con số bằng việc giải thích cho người đọc biết lý do chúng quan trọng.

Dưới đây là một ví dụ về câu tường thuật cho biểu đồ bên trên:

 • Beginning at 35 quadrillion units in 1980, petrol and oil are anticipated to climb to nearly 50 quadrillion by 2030.

Ở ví dụ tiếp theo, câu trên được viết sau câu mô tả đã được gạch chân:

 • The first thing to notice is that petrol and oil have been and will continue to be the dominant fuels consumed by Americans. Beginning at 35 quadrillion units in 1980, they are anticipated to climb to nearly 50 quadrillions by 2030.

Câu mô tả cho ta biết “why” đối với câu tường thuật, ví như trong câu hỏi “Why is it important to consider the numbers for petrol and oil?”. Việc kết hợp cả câu tường thuật và mô tả theo cách này có thể khiến bài viết Task 1 của bạn tự nhiên hơn.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận, tránh nhầm lẫn các câu mô tả với diễn giải như ở lỗi phổ biến tiếp theo nhé!

5. Thêm những chi tiết và diễn giải không cần thiết

Các sĩ tử thường cố gắng diễn giải hoặc giải thích thông tin trong biểu đồ dựa vào kiến thức đã biết hoặc quan điểm riêng của mình. Hãy tham khảo câu sau:

 • Use of non-renewable forms of energy is anticipated to grow at a much faster rate than that of renewables because, as everyone knows, Americans are not eco-friendly and are uneducated about the dangers of using fossil fuels. 

Tuy đoạn đầu của câu này có thể được viết trong bài luận Task 1 nhưng phần gạch chân lại không tuân theo văn phong được yêu cầu.

Bởi vì mục đích của IELTS Task 1 là  bao gồm thông tin có trên biểu đồ hoặc hình ảnh. Hãy tránh dùng từ “because” (vì) trong phần thi này, và không viết bất kỳ thông tin ngoài lề nào, thậm chí là điều bạn biết có liên quan đến câu hỏi nhé!

©

Cambridge IELTS 9 (Test 4)