Bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi IELTS ngay hôm nay.

Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn với các nguồn tài liệu miễn phí từ Hội đồng Anh. Dưới đây là các video và bài học trực tuyến, cũng như sách luyện thi IELTS, các khóa học trên lớp với giáo viên, hội thảo và buổi workshop cung cấp thông tin. Chọn các tài liệu ôn luyện phù hợp và bắt đầu chuẩn bị cho bài thi IELTS của bạn ngay hôm nay.

Đăng ký thi IELTS với Hội đồng Anh!

Các khóa học và tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi IELTS