Lưu ý rằng chính sách đổi ngày thi IELTS và huỷ thi IELTS này dành cho các kỳ thi IELTS Học thuật và Tổng quát. Nếu bạn là thí sinh thi IELTS UKVI, bạn vui lòng tham khảo chính sách hủy và hoàn lệ phí thi IELTS tại đây.

Cách đổi lịch thi IELTS

Thí sinh có thể yêu cầu chuyển hoặc hoãn ngày thi IELTS theo các thời điểm sau:

 • Nếu thí sinh yêu cầu đổi ngày thi trong vòng hơn hoặc bằng năm tuần trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên): thí sinh được đổi ngày thi miễn phí
 • Nếu thí sinh yêu cầu đổi ngày thi trong vòng dưới năm tuần trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên): thí sinh vui lòng nộp thêm 25% lệ phí thi cho thủ tục hành chính*.
 • Nếu thí sinh yêu cầu đổi ngày thi trong vòng dưới ba ngày trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên): yêu cầu chuyển ngày thi IELTS sẽ không được chấp nhận, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ bên dưới.

Thí sinh cần đăng ký ngày thi mới không quá ba tháng so với ngày thi ban đầu. Nếu thí sinh không thể tham dự ngày thi mới, thí sinh sẽ không thể tiếp tục yêu cầu chuyển ngày thi hoặc hoàn trả lệ phí thi.

Để chuyển ngày thi IELTS, thí sinh cần gửi yêu cầu qua link https://www.eventsforce.net/britishcouncil/5606/home. Chúng tôi sẽ cân nhắc hồ sơ yêu cầu của thí sinh và tiến hành chuyển ngày thi dựa theo chính sách của kỳ thi. 

Hủy thi IELTS British Council

Thí sinh có thể yêu cầu hủy thi IELTS với Hội đồng Anh theo các thời điểm sau:

 • Nếu thí sinh yêu cầu hủy thi trong vòng hơn hoặc bằng năm tuần trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên): thí sinh sẽ nhận được hoàn 75% lệ phí thi*.
 • Nếu thí sinh yêu cầu hủy thi trong vòng dưới năm tuần trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên): thí sinh sẽ không được hoàn phí.

Xin lưu ý quy trình hoàn lệ phí thi IELTS cho thí sinh có thể kéo dài từ hai đến ba tuần.

Để yêu cầu hủy ngày thi IELTS bạn đã đăng ký (Học thuật hoặc Tổng quát), thí sinh vui lòng đăng nhập vào tài khoản đăng ký thi Test Taker Portal và đính kèm các giấy tờ để bổ sung cho yêu cầu hủy thi của bạn.

Những trường hợp ngoại lệ đặc biệt

Thí sinh có thể gửi yêu cầu xem xét trường hợp ngoại lệ áp dụng ngoài chính sách chuyển ngày thi và hủy thi IELTS thông thường, và cung cấp các giấy tờ đi kèm, trong các trường hợp sau: 

 • Trải nghiệm đau buồn (tai nạn giao thông ngay trước ngày thi, tổn thương tinh thần nghiêm trọng, kiệt sức trong ngày thi)
 • Khủng hoảng trong gia đình bao gồm sự gián đoạn trong việc sắp xếp nơi ở, chuyển nhà, trách nhiệm là người chăm sóc chính của gia đình (ví dụ: chăm sóc trẻ em, người thân lớn tuổi) và khủng khoảng nghiệm trọng (ví dụ: ly hôn, trục xuất, các trường hợp tương tự khác)
 • Yêu cầu tham gia nghĩa vụ bắt buộc từ chính phủ (nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ bồi thẩm đoàn, đại dịch, phong tỏa hoặc nghĩa vụ pháp lý không thể tránh khỏi (cứu hỏa, quân đội, cảnh sát, v.v.)
 • Thí sinh có các bệnh nghiêm trọng khiến thí sinh không thể tham gia thi hay hoạt động bình thường vào ngày thi. Thí sinh cần cung cấp giấy xác nhận y tế (ví dụ bệnh án có đóng dấu của bệnh viện)** (không bao gồm các bệnh thông thường như cảm cúm)
 • Người thân qua đời, hoặc các hoàn cảnh khó khăn khác (khủng hoảng do người thân lâm bệnh, họ hàng của thí sinh qua đời trong vòng một tháng trước ngày thi, hoặc một thành viên trong gia đình của thí sinh qua đời trong vòng hai tháng trước ngày thi)
 • Bất ổn dân sự, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ yêu cầu xem xét trường hợp ngoại lệ đặc biệt để chuyển ngày thi hoặc toàn bộ hoàn lệ phí thi trước ngày thi, hoặc trong vòng hai ngày sau ngày thi đã đăng ký. Tất cả các hồ sơ chứng từ đi kèm của thí sinh phải được gửi tới trung tâm khảo thí trong vòng chậm nhất là năm ngày làm việc sau ngày thi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu xem xét trường hợp ngoại lệ đặc biệt sau khi thí sinh nhận kết quả bài thi. 

Thí sinh cần liên hệ trực tiếp với Hội đồng Anh và cung cấp đầy đủ thông tin về lý do tại sao thí sinh cần được xem xét là một trường hợp ngoại lệ với đầy đủ chứng từ đi kèm. Hội đồng Anh sẽ cân nhắc hồ sơ yêu cầu của thí sinh và phản hồi trong vòng bảy ngày làm việc sau khi nhận được toàn bộ hồ sơ yêu cầu bằng văn bản của thí sinh. Trong thời gian này kết quả của thí sinh sẽ được tạm lưu cho đến khi có quyết định cuối cùng.

Nếu hồ sơ yêu cầu xem xét ngoại lệ được chấp nhận, thí sinh có thể được hoàn lệ phí thi hoặc chuyển ngày thi sang ngày khác. Trong một số trường hợp, thí sinh có thể nộp thêm phí hành chính. Thí sinh vui lòng lưu ý yêu cầu hoàn phí thi có thể bất bốn đến sáu tuần để xử lý. Xin lưu ý rằng sẽ không có điều chỉnh nào cho các khung điểm khác nhau. 

Nếu hồ sơ yêu cầu của thí sinh không được chấp nhận, chính sách chuyển đổi ngày thi và hủy thi IELTS thông thường sẽ được áp dụng.

Những ngoại lệ đối với trung tâm khảo thí

Trong những tình huống hoặc sự cố phát sinh ngoài tầm kiểm soát, Hội đồng Anh có thể hủy việc tổ chức thi. Những tình huống này bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thảm họa, thiên tai, bất ổn dân sự và biến động kinh tế. Trong những trường hợp này, trung tâm khảo thí sẽ thông báo trước cho thí sinh và thí sinh có thể lựa chọn:

 • Hoàn lại toàn bộ lệ phí thi*, hoặc
 • Chuyển ngày thi khác.

*thí sinh sẽ chịu phí chuyển khoản

** thí sinh có thể gửi bản sao giấy xác nhận y tế. Vui lòng giữ bản gốc trong trường hợp được yêu cầu xác minh thêm.