Lưu ý rằng chính sách này áp dụng cho các kỳ thi IELTS Học thuật và Tổng quát. Nếu bạn là thí sinh thi IELTS UKVI, bạn vui lòng tham khảo chính sách hủy và hoàn lệ phí thi tại đây.

Đổi ngày thi IELTS

Thí sinh có thể yêu cầu đổi ngày thi IELTS theo các thời điểm sau:

 • Nếu thí sinh yêu cầu đổi ngày thi trong vòng hơn hoặc bằng năm tuần trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên): thí sinh được đổi ngày thi miễn phí
 • Nếu thí sinh yêu cầu đổi ngày thi trong vòng dưới năm tuần trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên): thí sinh  nộp thêm 25% lệ phí thi cho thủ tục hành chính*.
 • Nếu thí sinh yêu cầu đổi ngày thi trong vòng dưới ba ngày trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên): yêu cầu chuyển ngày thi sẽ không được chấp nhận, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ bên dưới.

Thí sinh cần đăng ký ngày thi mới không quá ba tháng so với ngày thi ban đầu. Nếu thí sinh không thể tham dự ngày thi mới, thí sinh sẽ không thể tiếp tục yêu cầu chuyển ngày thi hoặc hoàn trả lệ phí thi.

Hủy thi IELTS

Thí sinh có thể yêu cầu hủy thi theo các thời điểm sau:

 • Nếu thí sinh yêu cầu hủy thi trong vòng hơn hoặc bằng năm tuần trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên): thí sinh sẽ nhận được hoàn 75% lệ phí thi*.
 • Nếu thí sinh yêu cầu hủy thi trong vòng dưới năm tuần trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên): thí sinh sẽ không được hoàn phí, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ bên dưới.

Xin lưu ý quy trình hoàn lệ phí thi cho thí sinh có thể kéo dài đến sáu tuần.

Để yêu cầu chuyển ngày thi hoặc hủy thi, thí sinh vui lòng điền đơn Request for refund or test date transfer form và gửi về hòm thư exams.hanoi@britishcouncil.org.vn hoặc exams.hcmc@britishcouncil.org.vn.

Những trường hợp ngoại lệ

Thí sinh có thể gửi hồ sơ yêu cầu xem xét trường hợp ngoại lệ áp dụng ngoài chính sách chuyển ngoài thi và hủy thi IELTS thông thường, và cung cấp các giấy tờ đi kèm, trong các trường hợp sau: 

 • Thí sinh có các bệnh nghiêm trọng khiến thí sinh không thể tham gia thi hay hoạt động bình thường vào ngày thi. Thí sinh cần cung cấp giấy xác nhận y tế (ví dụ bệnh án từ bệnh viện công lập có đóng dấu của bệnh viện) ** (không bao gồm các bệnh thông thường như cảm cúm)
 • Người thân trong gia đình của thí sinh qua đời
 • Thí sinh đang gặp khó khăn / chấn thương – nạn nhân của các loại hình tội phạm hoặc nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông
 • Thí sinh gặp phải hoàn cảnh khó khăn đặc biệt 
 • Thí sinh được yêu cầu tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Thí sinh cần nộp đơn yêu cầu viết tay đến trung tâm khảo thí ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau ngày thi IELTS bạn đã đăng ký. Tất cả các yêu cầu xin xét duyệt trường hợp ngoại lệ và các hồ sơ đi kèm của thí sinh phải đượcgửi tới trung tâm khảo thí trong vòng chậm nhất là năm ngày làm việc sau ngày thi IELTS mà thí sinh đã đăng ký. Chúng tôi sẽ không xem xét các yêu cầu không có đủ chứng từ. Trung tâm khảo thí sẽ phản hồi lại yêu cầu của thí sinh trong vòng bảy ngày làm việc.

Nếu hồ sơ yêu cầu xem xét ngoại lệ của thí sinh được chấp nhận, bạn có thể yêu cầu chuyển ngày thi khác miễn phí hoặc được hoàn trả 75% lệ phí thi IELTS.

Nếu hồ sơ yêu cầu của bạn không được chấp nhận, chính sách chuyển đổi ngày thi và hủy thi IELTS thông thường sẽ được áp dụng.

Những ngoại lệ đối với trung tâm khảo thí

Trong những tình huống hoặc sự cố phát sinh ngoài tầm kiểm soát, Hội đồng Anh có thể hủy việc tổ chức thi. Những tình huống này bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thảm họa, thiên tai, bất ổn dân sự và biến động kinh tế. Trong những trường hợp này, trung tâm khảo thí sẽ thông báo trước cho thí sinh và thí sinh có thể lựa chọn:

 • Hoàn lại toàn bộ lệ phí thi*, hoặc
 • Chuyển ngày thi khác.

*thí sinh sẽ chịu phí chuyển khoản

** thí sinh có thể gửi bản sao giấy xác nhận y tế. Vui lòng giữ bản gốc trong trường hợp được yêu cầu xác minh thêm.