Lưu ý rằng chính sách hủy và hoàn lệ phí thi này áp dụng cho các kỳ thi IELTS Học thuật và Tổng quát. Nếu bạn là thí sinh thi IELTS UKVI, bạn vui lòng tham khảo chính sách hủy và hoàn lệ phí thi tại đây.

Hủy thi IELTS

Yêu cầu hủy thi của thí sinh chỉ được chấp nhận trước năm tuần tính từ ngày thi đầu tiên bạn đăng ký, không tính từ ngày thí sinh đổi lịch thi. Nếu thí sinh yêu cầu hủy lịch thi trong thời gian năm tuần trước ngày thi sẽ không được chấp nhận. Trong những trường hợp ngoại lệ như bệnh nghiêm trọng vào ngày thi, thí sinh cần có giấy xác nhận y tế (ví dụ bệnh án từ bệnh viện công lập có đóng dấu của bệnh viện), Hội đồng Anh có thể xem xét hoàn lệ phí đăng ký thi cho thí sinh. Hồ sơ y tế phải được nộp trong vòng năm ngày làm việc sau ngày thi viết. Thí sinh sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại là 75 phần trăm lệ phí thi khi yêu cầu hủy thi của bạn được chấp nhận.

Xin lưu ý quy trình hoàn lệ phí thi cho thí sinh kéo dài từ bốn đến sáu tuần

Hồ sơ bệnh án khi yêu cầu hủy thi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt đều được chấp nhận. Nếu chúng tôi không nhận được các tài liệu yêu cầu trong vòng năm ngày kể từ ngày thi chính diễn ra, thí sinh sẽ được đánh dấu là vắng mặt và không được khiếu nại.

Hồ sơ bệnh án của thí sinh phải được gửi bằng đường bưu điện bằng địa chỉ bạn đã đăng ký thi. Chúng tôi không chấp nhận bản sao gửi bằng đường fax hoặc thư điện tử.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận hồ sơ bệnh án được cấp bởi các thành viên trong gia đình.

Yêu cầu chuyển đổi ngày thi

Bạn có thể yêu cầu đổi ngày thi miễn phí trước khi kỳ thi diễn ra.

Để đổi ngày thi, bạn cần sử dụng mẫu đơn được đăng tải trên trang web của Hội đồng Anh để điền thông tin. Mỗi thí sinh chỉ được đổi ngày thi duy nhất MỘT lần. Giấy yêu cầu đổi ngày thi phải được điền đầy đủ và nộp cho nhân viên Hội đồng Anh trước 17 giờ chiều ngày thứ Sáu hai tuần trước ngày thi nếu ngày thi là thứ Bảy và trước 17 giờ chiều ngày thứ Tư hai tuần trước ngày thi nếu ngày thi là thứ Năm.

Trong trường hợp thi sinh bị bệnh nặng, việc chuyển đổi ngày thi có thể được thực hiện trong vòng năm tuần kể từ ngày thi nếu thí sinh cung cấp kết quả y tế trong vòng năm ngày làm việc kể từ sau ngày thi, cùng với mẫu đơn “Request for Refund or Test Date Transfer Form“.

Sau khi chuyển đổi ngày thi (trước khi kỳ thi diễn ra hoặc vì lý do bệnh tật) và thí sinh vẫn tiếp tục bị mắc bệnh lần hai, bạn sẽ không thể yêu cầu hoàn trả lệ phí hoặc đổi ngày thi.