Bạn không chắc mình nên chọn bài thi IELTS nào? Chúng tôi có thể giúp bạn!

Có nhiều loại hình thi IELTS để bạn lựa chọn. Chứng chỉ IELTS là tấm vé giúp bạn khám phá thế giới, có được công việc bạn mong ước hay đơn giản là chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn đã được cải thiện. Hãy chọn loại hình thi phù hợp dựa trên mục tiêu cá nhân của bạn.

Trước khi bạn đăng ký thi, hãy kiểm tra với tổ chức hoặc nơi bạn dự định theo học về loại hình bài thi IELTS bạn cần.

Tìm loại hình bài thi phù hợp với nhu cầu của bạn.