CCD cùng NSUT Ngọc Khanh trên sân khấu ©

Phan Hiếu

Thư viện Diễn xướng Nam Bộ là một dự án của nhóm Đối thoại Văn hóa Cộng đồng, nhằm lưu trữ số và chia sẻ các loại tư liệu khác nhau (video, bài nghiên cứu, tiểu luận, ghi chép, v..v..) liên quan đến các loại hình diễn xướng đã hình thành và phát triển ở các tỉnh miền Nam trong hơn bốn thế kỷ qua (như cải lương, hát bội, đờn ca tài tử, v..v..). Qua một trang web xây dựng riêng cũng như một kênh YouTube, dự án này đồng thời bổ trợ cho chuỗi chương trình Đối thoại Văn hóa Cộng đồng đã được triển khai trong một thời gian dài, xoay quanh cùng các chủ đề, với mục tiêu góp phần quảng bá các loại hình này đến công chúng trẻ. 

Đối thoại Văn hóa Cộng đồng hoạt động với hy vọng tạo ra một không gian đối thoại về các yếu tố tạo nên nhân dạng của cộng đồng, các chất liệu tạo nên ký ức chung của cộng đồng, và những gì có thể xảy ra khi các cộng đồng giao thoa và tương tác với nhau.