Hình ảnh lưu trữ do dự án cung cấp. 

Radio Giải phóng là một sắp đặt gallery tại Hà Nội, mang tính tương tác và trải nghiệm không gian, khám phá mối quan hệ giữa lịch sử của một đất nước và vi lịch sử của các cá nhân. Qua một hướng tiếp cận đa ngành kết hợp các câu chuyện trên phim và ngoài đời thực, âm thanh thử nghiệm và lời kể, dự án có sự tham gia của nghệ sĩ âm thanh Nhung Nguyễn (Sound Awakener), nhà văn, nhà báo và phát thanh viên từ Vương quốc Anh, Matthew Sweet, cũng như nghệ sĩ video Esther Johnson. Những lời chia sẻ trực tiếp của khán giả trải nghiệm sắp đặt cũng sẽ được lồng ghép trực tiếp vào tác phẩm, giúp đây trở thành một lưu trữ sống của cả quá khứ và hiện tại, không ngừng được bồi đắp và phát triển.