Dự án lưu trữ và chia sẻ âm nhạc giới chức sắc Kadhar (các thầy cúng trong các nghi lễ tôn giáo của người Chăm, hát và chơi đàn kanhi). Một bộ đĩa DVD gồm tư liệu video trọn vẹn các bài hát (với phần dịch thuật ngôn từ) và một bộ phim tài liệu (về cuộc sống và công việc của các thầy Kadhar) đã ra mắt vào tháng Mười Một 2019. 

Nhóm dự án gồm Đổng Thành Danh (nghiên cứu viên), Thập Hồng Luyện (quay phim và dựng phim) và Hán Dương Hải Đăng (quay phim). Dự án được thực hiện tại các làng Chăm ở tỉnh Ninh Thuận.