Dự án lưu trữ và chia sẻ âm nhạc giới chức sắc Kadhar (các thầy cúng trong các nghi lễ tôn giáo của người Chăm, hát và chơi đàn kanhi). Một bộ đĩa DVD gồm tư liệu video trọn vẹn các bài hát (với phần dịch thuật ngôn từ) và một bộ phim tài liệu gồm hai phần nói về cuộc sống và công việc của các thầy Kadhar đã ra mắt vào tháng Mười Một 2019. 

Được thực hiện tại các làng Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, nhóm dự án gồm Đổng Thành Danh (nghiên cứu viên), Thập Hồng Luyện (quay phim và dựng phim) và Hán Dương Hải Đăng (quay phim) vào tháng Mười Một 2019 đã giới thiệu:

  • Một bộ đĩa DVD gồm tư liệu video trọn vẹn 22 bài hát lễ của dân tộc Chăm (với phần dịch thuật ngôn từ). Các video được giới thiệu tại đây.
  • Một bộ phim tài liệu gồm hai phần nghiên cứu và giới thiệu về nghệ thuật hát lễ Kadhar

+ Phần một, xem tại đây – Giới thiệu về cuộc sống và công việc của các thầy Kadhar. 

+ Phần hai, xem tại đây – Giới thiệu tiều sử của các bài thánh ca mà chức sắc Kadhar hát trong các nghi lễ; giới thiệu về cây đàn Kanyi và nội dung cuối cùng là vấn đề bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát lễ của chức sắc Kadhar.