Một số hình ảnh thuộc dự án Dust and Metal. Ảnh do dự án cung cấp.

Cát bụi và Kim loại là một dự án điện ảnh sống của nghệ sĩ video Vương quốc Anh Esther Johnson, do Live Cinema UK sản xuất. Bộ phim sử dụng phim lưu trữ từ các bộ sưu tập thuộc mảng nhà nước tại Việt Nam (ví dụ, từ Viện Phim) cũng như các tư liệu ngày nay, do cộng đồng đóng góp – xoay quanh sự hiện diện của xe gắn máy cũng như những sinh hoạt trên đường phố, ở nhiều địa điểm, qua nhiều thời kỳ. Dự án gợi nhắc đến những hiện tượng văn hóa xã hội, trong một nỗ lực kết nối quá khứ, với một tương lai từng tồn tại trong quá khứ đó. Phần nhạc phim sẽ do một nghệ sĩ Việt Nam viết và thu âm. Dự án dự kiến hoàn thiện vào tháng Sáu 2020.