Ảnh tư liệu dự án do Jamie Maxtone-Graham chụp.

Theo vết con hổ câm: Ghi hình Tây Nguyên qua âm thanh bản địa là một bộ phim tích hợp (hybrid) của nghệ sĩ hình ảnh động Nguyễn Trinh Thi, tái trình hiện – cũng như giải cấu trúc/giải thuộc địa hóa – một bộ phim câm Hollywood quay vào thập niên 1930 tại Tây Nguyên (Kilou kẻ sát nhân) với sự tham gia của cộng đồng bản địa. Dự án sử dụng tư liệu từ bộ phim gốc, kết hợp cùng các tư liệu thời nay được quay mới, và phần âm nhạc do các nghệ nhân Jrai viết lại và thu âm. Quá trình này giúp cho cộng đồng bản địa sử dụng chính những âm thanh và chuyện kể của mình để đưa ra một trần thuật mới về lịch sử và thực tại.

Dự kiến, bộ phim sẽ hoàn thành và ra mắt vào tháng Sáu 2020, qua các sự kiện trình chiếu tại Gia Lai và các thành phố khác ở Việt Nam và quốc tế, kết hợp chiếu phim với phần biểu diễn nhạc phim.