Landscape of mountains and a forest.
Viet Nam’s Future Forests ©

Image credit: Viet Nam’s forest landscapes. Copyright: Dominick Spracklen

Các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phục hồi hệ sinh thái từ Vương quốc Anh và Việt Nam sẽ cùng nhau tham gia một loạt hội thảo nghiên cứu cách thức chống chọi với biến đổi khí hậu ở các cảnh quan dễ bị tổn thương do khai thác gỗ và mất rừng.

Các học giả, các nhà chuyên môn và nhà hoạch định chính sách sẽ hợp tác, chia sẻ ý tưởng và lập kế hoạch hành động trong tương lai cùng với các nghệ sĩ và nhà nghiên cứu để giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề môi trường được xác định trong dự án. Các nghiên cứu sinh cũng sẽ được mời tham gia vào tất cả các hoạt động của chương trình, bao gồm lên chương trình hội thảo với mục tiêu hỗ trợ, phát triển kiến thức và kỹ năng cho các thế hệ tương lai.

Thông tin về các đối tác 

Dự án được thực hiện bởi các đối tác đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam như Trung tâm Sinh thái và Thủy Văn Vương quốc Anh (CEH), Trung tâm Bảo tồn Việt Nam, World Land Trust và Đại học York.

Cách thức tham gia

Sự kiện 'Giấc mơ rừng xanh: Tương lai các cánh rừng tại Việt Nam' được tổ chức tại Hà Nội ngày 17 tháng 12 năm 2023 nhằm giới thiệu tác phẩm nghệ thuật về phục hồi rừng ở Việt Nam. Trong sự kiện này, các nhà khoa học sẽ chia sẻ về hiện trạng rừng và phục hồi rừng ở Việt Nam và thảo luận với các nghệ sĩ xung quanh tác phẩm nghệ thuật 'Giấc mơ rừng xanh'. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của rừng đối với cộng đồng địa phương và toàn cầu, cũng như vai trò của con người trong việc phục hồi rừng.

Xem thêm