Image of Dover cliffs and sea side.
©

Copyright Raymond Lee

Tác động của biến đổi khí hậu và môi trường đối với giấc ngủ và hoạt động thể chất sẽ được chia sẻ trong chuỗi sự kiện được thiết kế nhằm tạo tiền đề cho những thảo luận giữa các học giả và cộng đồng về chủ đề này.

Chương trình sẽ bắt đầu với một hội nghị đa ngành nơi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này sẽ trình bày những kết quả nghiên cứu của họ. Sau đó là hội nghị thảo luận chuyên sâu dành cho các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong ngành sẽ chia sẻ ý tưởng và hợp tác cùng với các đề xuất cho các nghiên cứu trong tương lai.

Thông tin về các đối tác 

Dự án được dẫn dắt bởi Giáo sư Raymond Lee (Đại học Portsmouth) và Tiến sĩ Mai Anh Tuấn (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Cả hai là những nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật sức khỏe và y sinh. Dự án còn được hỗ trợ bởi đội ngũ học thuật đa ngành, và bao gồm Tiến sĩ Nguyễn Phi Lê (nhà khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), Tiến sĩ Rebecca Stores (nhà tâm lý học, Đại học Portsmouth), và Tiến sĩ Danna Ariel (nghệ sĩ và nhà nghiên cứu, Đại học Portsmouth.)

Cách thức tham gia

Dự án sẽ tổ chức một chuỗi các buổi nói chuyện dành cho công chúng và một buổi triển lãm ảnh vào tháng 11 năm 2023 về chủ đề này từ góc độ sáng tạo và cơ hội cố vấn cho các nghiên cứu sinh mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Thông tin ngày tổ chức sẽ được chia sẻ vào tháng Sáu.