Wave logo in blue, purple and green tones, with the text 7-Cs Teacher Development Project.

Trong dự án giáo dục sáng tạo này, Hành động vì khí hậu được đưa vào các lớp học trên khắp miền Bắc Việt Nam.

Các giáo viên tiếng Anh từ các trường trung học cơ sở thuộc bảy tỉnh phía bắc Việt Nam sẽ tham gia năm buổi hướng dẫn, các buổi hỏi đáp và một khóa học trực tuyến kéo dài tám tuần nhằm mang lại cho các thầy cô sự tự tin và kĩ năng ngôn ngữ để tham gia thảo luận về các mục tiêu khí hậu và bền vững với học sinh của mình.

Chương trình sẽ tập trung vào mô hình '7-Cs' gồm collaboration (hợp tác), climate action awareness (nhận thức hành động vì khí hậu), capacity building (xây dựng năng lực), change-makers (những người kiến tạo thay đổi), communicative English skills (kỹ năng giao tiếp tiếng Anh), classroom methodology (phương pháp lớp học) and confidence building (xây dựng sự tự tin).

Chương trình đào tạo phát triển giáo viên này cũng sẽ giới thiệu muốn cuốn sách điện tử mang tính hợp tác và cơ hội cho mười thầy cô tham gia trở thành giảng viên cho các khoá học cho các thế hệ học viên tương lai. 

Thông tin về các đối tác 

Chương trình là hợp tác mới giữa Peartree Languages (PL) và Trung tâm Khảo thí và Quản lý Chất lượng Giáo dục (CTEQ) trực thuộc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN). PL được thành lập vào năm 2005 và được công nhận bởi Hội đồng giảng dạy tiếng Anh của Anh. PL cung cấp các khóa học, dịch vụ và tài liệu đa kỹ năng lấy người học làm trung tâm, phát triển ngôn ngữ tiếng Anh bên cạnh các năng lực khác cần thiết cho một nền giáo dục thế kỷ 21. CTEQ được Bộ GD&ĐT thành lập năm 2019 với vai trò là trung tâm độc lập thực hiện các nhiệm vụ về khảo thí và triển khai các đề án ngoại ngữ. Vai trò chính của trung tâm là triển khai các đề án ngoại ngữ được giao cho ĐHTN, tính đến nay trung tâm đã tổ chức hàng trăm khóa đào tạo.

Cách thức tham gia

Tài liệu dự án sẽ được chia sẻ trong năm 2023.