Về chủ đề

Di sản văn hóa của chúng ta là một nguồn sáng tạo và đổi mới quan trọng, và chúng tôi cam kết nuôi dưỡng những sáng kiến ​​và dự án mới lấy cảm hứng từ quá khứ. Bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại mới và có tính chất thúc đẩy, chúng ta có thể lấy cảm hứng từ những yếu tố lịch sử chung và tạo nên mối liên kết chặt chẽ bền chắc giữa hai quốc gia.

Khám phá chủ đề về di sản chung trong các dự án sau.