Close up shot of archived newspaper with person in gloves touching one newsletter.
An Việt Archives, 2022,  ©

Photo by George Clark

Cùng đi sâu vào khám phá di sản chung phong phú của các cộng đồng Anh-Việt với dự án thú vị này với An Việt Archives, kho lưu trữ về cộng đồng người Việt lớn nhất được biết đến ở Vương quốc Anh.

Nhằm mở rộng định nghĩa về kho lưu trữ văn hóa, Well Settled sẽ đưa bộ sưu tập này vượt ra ngoài phạm vi hữu thực thông qua một hoạt động đa phương tiện nhằm tìm ra những cách thức mới để giúp những bộ sưu tập có tầm quan trọng như vậy có thể truy cập được trong tương lai.

Hackney Archives và Lưu Chữ sẽ mở kho lưu trữ cho những độc giả mới thông qua các hội thảo cộng đồng. Cùng với đó, LUX, Nhạc Gãy và Nhà Sàn Collective sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của dự án thông qua các hoạt động và triển lãm nghệ thuật để thúc đẩy trao đổi và trao quyền nhiều hơn cho cộng đồng.

Thông tin về các đối tác 

An Việt Archives là bộ sưu tập lớn nhất về cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh. Cùng với Hackney Archives và Hackney Chinese Community Services, bộ sưu tập đã được lưu giữ khi Quỹ An Việt cũ được thành lập tại London vào năm 1981, sau đó ngừng hoạt động vào năm 2017. Mục đích của dự án là đưa bộ sưu tập đến với công chúng rộng rãi hơn cùng với các đối tác:

 • Lưu Chữ, một dự án cộng đồng về sự hình thành và phát triển của ứng dụng Chữ tại Việt Nam, hiện đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • LUX, công ty chuyên về hình ảnh chuyển động nghệ sĩ quốc tế, ở Luân Đôn.
 • Nhà Sàn Collective, không gian phi lợi nhuận đầu tiên và lâu đời nhất do nghệ sĩ điều hành tại Việt Nam
 • Nhạc Gãy, dự án âm nhạc ở Sài Gòn tôn vinh di sản và bản sắc Việt Nam với tinh thần vui tươi

Cách thức tham gia

Well Settled sẽ tổ chức một chuỗi các hội thảo, triển lãm, chương trình phát sóng và triển lãm số từ tháng 6 đến tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Luân Đôn.

Tháng 6 đến tháng 8

 • Hội thảo lưu trữ cộng đồng
  Hackney Archives và Lưu Chữ
  Luân Đôn, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sự kiện triển lãm: Lưu Chữ
  Luân Đôn
 • Hợp tác giáo dục với Đại học Westminster
  Luân Đôn

Tháng 10

 • Triển lãm không gian ba chiều về Old Bathhouse, 
  trung tâm di sản văn hóa trực tuyến
 • Loạt podcast Activating Archives do Cường Phạm phát hành
  Trực tuyến / phát sóng
 • Sự kiện ra mắt Podcast/âm nhạc với Phambinho (Cường Phạm) và Nhạc Gãy (Luân Đôn, TP.HCM)

Tháng 11 đến tháng 12

 • Triển lãm và sự kiện chủ đề hình ảnh chuyển động 
  Luân Đôn và Hà Nội
 • Triển lãm LUX
  Luân Đôn
 • Triển lãm Nhà Sàn Collective
  Hà Nội